لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (96)
تالیف (50)
ترجمه (102)
تهران (145)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (106)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صفحه کلید چه می‌کند؟
نويسنده:پاتریشیارلف هاناوان ؛ مترجم: موسسه‌فرهنگی‌هنری‌دیباگران‌تهران ؛ مترجم:افروز کاشف‌الحق - دیباگران ‌تهران - دیویی: 004 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 4300 ریال - 8 -083-354-964-978 انتخاب
2- صفحه کلید چیست؟
نقاش:سعید محمدزاده - دیباگران ‌تهران - دیویی: 004 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 ریال - 6 -045-354-964 انتخاب
3- گام به گام با رایانه - 4
نويسنده:جیل جسون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:زهرا خلیل‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004.07 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 0 -861-417-964-978 انتخاب
4- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 12500 ریال - 8 -482-417-964 انتخاب
5- 101 کار با کامپیوتر
نويسنده:گیلیان دوهرتی ؛ مترجم:مژگان‌سادات شیرازی ؛ مترجم:میترا ملکی - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 004 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 26000 ریال - 5 -362-354-964 انتخاب
6- کودک و کامپیوتر
نويسنده: واحدتحقیقات‌وانتشارات‌مجتمع‌آموزشی‌وفنی‌تهران ؛ نقاش:شکوفه نوری ؛ نقاش:محمد عمادی - مجتمع فنی تهران - دیویی: 004 - 36 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -49-5613-964 انتخاب
7- کامپیوتر چه می‌کند؟
نويسنده:پاتریشیارلف هاناوان ؛ مترجم: موسسه‌فرهنگی‌هنری‌دیباگران‌تهران ؛ نقاش:سعید محمدزاده - دیباگران ‌تهران - دیویی: 004 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3800 ریال - 0 -065-354-964 انتخاب
8- کامپیوتر یاد بگیرید: کامپیوتر چگونه کار می‌کند
نويسنده:مارگی کونتز ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 004 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4000 ریال - 6 -606-430-964 انتخاب
9- گام به گام با رایانه - 5
نويسنده:جیل جسون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:زهرا خلیل‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004.07 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 9 -862-417-964 انتخاب
10- گام به گام با کامپیوتر (مجموعه 6 جلدی)
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 388 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7200 ریال - 5 -486-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16