لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صنعت شیشه اتریش
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:پدرام پناهی‌فر - پناه گستر - دیویی: 666.12 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -23-8078-600-978 انتخاب
2- صنعت شیشه چین
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:سیدامیرحسین مدنی - پناه گستر - دیویی: 666.12 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -28-8078-600-978 انتخاب
3- نگاهی گذرا به صنعت شیشه
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - دیویی: 666.12 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 6 -6-96782-600-978 انتخاب
4- نگاهی گذرا به صنعت شیشه
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - دیویی: 666.12 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 6 -6-96782-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1