لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1461)
چاپ مجدد (4730)
تالیف (5918)
ترجمه (273)
تهران (5555)
شهرستان (636)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6135)

تعداد یافت شده (6191) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات زبانشناسی: رشته زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:مهری باقری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 410 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 12400 ریال - 5 -305-455-964 انتخاب
2- زبان تخصصی (2) (رشته مدیریت دولتی و بازرگانی)
نويسنده:شهربانو ثمربخش‌تهرانی ؛ ويراستار:محمود علیمحمدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5800 ریال - 8 -679-455-964 انتخاب
3- فیزیک پایه (2) (رشته‌های شیمی، ریاضی)
مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی ؛ ويراستار:سینا ملوانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 530.076 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 22600 ریال - 964-455-678-X انتخاب
4- جغرافیای انسانی ایران (رشته جغرافیا)
نويسنده:منصور بدری‌فر - دانشگاه پیام نور - دیویی: 304.2 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 7700 ریال - 3 -113-455-964 انتخاب
5- ریاضیات پیش‌دانشگاهی (رشته‌های علوم انسانی)
نويسنده:شمس‌الملوک خوشدل ؛ نويسنده:علی ایرانمنش ؛ ويراستار:مرتضی میرمحمدرضایی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 3 -967-455-964 انتخاب
6- ریاضیات پیش‌دانشگاهی (رشته‌های علوم انسانی)
نويسنده:شمس‌الملوک خوشدل ؛ نويسنده:علی ایرانمنش ؛ ويراستار:مرتضی میرمحمدرضایی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 11000 ریال - 3 -967-455-964 انتخاب
7- کلیات تاریخ ایران (مرکز برون مرزی): رشته زبان و ادبیات فارسی (دانشجویان خارجی)
نويسنده:رضا شعبانی ؛ ويراستار:شهناز سلطان‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12800 ریال - 8 -844-455-964 انتخاب
8- اقتصاد خرد (رشته مدیریت دولتی و حسابداری)
نويسنده:جمشید پژویان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 338.5 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 11900 ریال - 2 -220-455-964 انتخاب
9- مرجع‌شناسی و روش تحقیق 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:منصور ثروت ؛ ويراستار:فاطمه کوپا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 028.7 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4900 ریال - 3 -936-455-964 انتخاب
10- راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی معارف اسلامی (1) پیام نور شامل: خلاصه مباحث فصول یازده‌گانه ...
نويسنده:علی‌اکبر فراهانی ؛ نويسنده:مریم صفری‌کوپائی - استادی - دیویی: 297.076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14000 ریال - 8 -76-6722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 620