لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن
نويسنده:فاطمه قربانی‌شفیعی ؛ زيرنظر:مصطفی کریمی - فرشتگان فردا - دیویی: 297.15 - 90 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 3 -23-8723-600-978 انتخاب
2- پرسش‌های قرآنی جوانان: پیامبر مهر (1): (قرآن و پیامبر)
نويسنده: جمعی از پژوهشگران ؛ زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن - دیویی: 297.15 - 272 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 9 -02-2534-964-978 انتخاب
3- معماهای قرآنی
نويسنده:سیدمسعود ارکانی‌فرد - انتظار مهر - دیویی: 297.107 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 8 -02-8426-600-978 انتخاب
4- سر سفره خدا: آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ
تهيه و تنظيم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن ؛ بازنويسي:محمدعلی محمدی - نشر جمال - دیویی: 297.15 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 9500 ریال - 8 -86-8654-964-978 انتخاب
5- معماهای قرآن
نويسنده:سیدمسعود ارکانی‌فرد - انتظار مهر - دیویی: 297.1507 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 8 -02-8426-600-978 انتخاب
6- سر سفره خدا: آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ
بازنويسي:محمدعلی محمدی - نشر جمال - دیویی: 297.15 - 79 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -86-8654-964-978 انتخاب
7- پرسش‌های قرآنی جوانان: پیامبر مهر (2): (پیامبر و تولید علم)
نويسنده: جمعی از پژوهشگران ؛ زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن - دیویی: 297.15 - 312 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -06-2534-964-978 انتخاب
8- سر سفره خدا: آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ
تهيه و تنظيم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن ؛ بازنويسي:محمدعلی محمدی - نشر جمال - دیویی: 297.15 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7000 ریال - 8 -86-8654-964-978 انتخاب
9- سر سفره خدا: آشنایی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ
تهيه و تنظيم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن ؛ بازنويسي:محمدعلی محمدی - نشر جمال - دیویی: 297.15 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 9500 ریال - 8 -86-8654-964-978 انتخاب
10- آیه نما: 208 پرسش و پاسخ قرآنی برای دانش‌آموزان
نويسنده:اصغر تقی‌زاده‌شکیبا ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 297.15107 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2500 ریال - 2 -163-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1