لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه درسی آموزش عالی و رشد حرفه‌ای
نويسنده:زهره عباباف - خانه ریاضیات بوشهر - دیویی: 378.1990955 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -8-94011-600-978 انتخاب
2- شاخصهای عملکردی در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:عباس خورشیدی - فراشناختی اندیشه - دیویی: 378.55 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12500 ریال - 6 -0-92761-964 انتخاب
3- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - دیویی: 378.101 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
4- توسعه و سیاست آموزش عالی
نويسنده:مصطفی معین ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 578 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 430000 ریال - 6 -77-8905-600-978 انتخاب
5- پیوست‌نگاری فرهنگی: راهنمای عمل برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها
نويسنده:سیدمحمد سیدکلان ؛ ويراستار:ژاله کلابی ؛ ويراستار:شب‌بو محمدی - نایاب - دیویی: 955.0844 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 1 -36-8785-600-978 انتخاب
6- مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه: تحلیل‌ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه برای مدیران و اعضای هیئت علمی
نويسنده:سیداحمد ساویز - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 378.1010955 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 235000 ریال - 0 -062-460-600-978 انتخاب
7- تحلیل و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی درسی در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:منیره فتاحی ؛ نويسنده:ثریا میرزائی ؛ نويسنده:محمدرضا پراز - جوهر حیات - دیویی: 378.1990955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -92-8700-600-978 انتخاب
8- مدیریت فرهنگی در دانشگاه ایرانی (ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)
تدوين:حسن قربانی‌قوژدی ؛ ويراستار:صدیقه قربانی‌حق - مرز دانش - دیویی: 306.0955 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 2 -66-8633-600-978 انتخاب
9- مدیریت توسعه‌ منابع انسانی (با رویکردهای مرجعیت علمی)
نويسنده:سیدرضا سیدجوادین ؛ نويسنده:محمد تابان - نگاه دانش - دیویی: 658.301 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -370-157-964-978 انتخاب
10- روایت مدیران دانشکده‌ها از اداره فعالیت‌ها
نويسنده:سعیده اسماعیلی ؛ نويسنده:فریبا عدلی ؛ نويسنده:گلنار مهران - شاپرک سرخ - دیویی: 378.1010955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 280000 ریال - 9 -141-463-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2