لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توسعه و سیاست آموزش عالی
نويسنده:مصطفی معین ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.55 - 578 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 430000 ریال - 6 -77-8905-600-978 انتخاب
2- مدیریت فرهنگی در دانشگاه ایرانی (ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)
تدوين:حسن قربانی‌قوژدی ؛ ويراستار:صدیقه قربانی‌حق - مرز دانش - دیویی: 306.0955 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 2 -66-8633-600-978 انتخاب
3- آنچه مدیران دانشگاه‌ها باید بدانند
نويسنده:عباس جدی‌کار - بیژن یورد - دیویی: 378.55 - 330 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -21-8781-600-978 انتخاب
4- پیوست‌نگاری فرهنگی: راهنمای عمل برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها
نويسنده:سیدمحمد سیدکلان ؛ ويراستار:ژاله کلابی ؛ ويراستار:شب‌بو محمدی - نایاب - دیویی: 955.0844 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -36-8785-600-978 انتخاب
5- مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه: تحلیل‌ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه برای مدیران و اعضای هیئت علمی
نويسنده:سیداحمد ساویز - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 378.1010955 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 235000 ریال - 0 -062-460-600-978 انتخاب
6- روایت مدیران دانشکده‌ها از اداره فعالیت‌ها
نويسنده:سعیده اسماعیلی ؛ نويسنده:فریبا عدلی ؛ نويسنده:گلنار مهران - شاپرک سرخ - دیویی: 378.1010955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 9 -141-463-600-978 انتخاب
7- اصول رهبری و مدیریت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
نويسنده:کمال آفانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد - دیویی: 378.1010955 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 7 -4683-10-964-978 انتخاب
8- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - دیویی: 378.101 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
9- مدیریت آموزش عالی
نويسنده:جعفر طرقی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 378.55 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -177-318-600-978 انتخاب
10- حکمرانی در دانشگاه: کاربست‌های دانشگاه‌های تراز جهانی برای نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:مهدی صالحی‌نیا - علیم نور - دیویی: 378.55 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -07-6173-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2