لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (64)
تالیف (117)
ترجمه (43)
تهران (111)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (160) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمردرد
نويسنده:علی‌اصغر فیاض - همگام - دیویی: 617.375 - 52 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1361 - 80 ریال - انتخاب
2- کمردرد
نويسنده:صدیقه فلاح - اسماءالزهرا - دیویی: 617.564 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 3 -19-6856-600-978 انتخاب
3- علتهای کمردرد را بشناسیم
نويسنده:مهدی بنایی ؛ ويراستار:محمدمهدی ملکی - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 617.564 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 8 -1202-02-964-978 انتخاب
4- اصول آب‌درمانی در درمان کمردرد
نويسنده:مجید احمدمیرمحمدعلی - پارسیان کتاب - دیویی: 615.853 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -5-99818-622-978 انتخاب
5- کمردرد و راه‌های پیشگیری از آن
نويسنده:صدیقه‌السادات طوافیان ؛ نويسنده:لیلا قدیانی - اخوان - دیویی: 617.564 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -07-7672-600-978 انتخاب
6- درمان آسان کمردرد
نويسنده:کامبیز پارتازیان - مهراد - دیویی: 617.564 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 15000 ریال - 4 -16-8799-964 انتخاب
7- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - کیاراد،بصائر،شهید فهمیده - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 23000 ریال - 9 -03-5685-600-978 انتخاب
8- تمرینات معلق با رویکرد پیشگیری و درمان کمردرد
نويسنده:رامین بیرانوند ؛ نويسنده:رعناالسادات حیدری ؛ ويراستار:رحیم میرنصوری - آیندگان - دیویی: 617.564 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 3 -072-398-600-978 انتخاب
9- درد کمر
نويسنده:زهرا حجتی ؛ نويسنده:لیلا شیخ‌پور ؛ نويسنده:سمیه آذرنیا - دهسرا - دیویی: 617.562 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 32000 ریال - 1 -052-197-964-978 انتخاب
10- راهنمای دکتر خانواده در مورد کمردرد
نويسنده:مالکوم‌آی.ام. جیسون ؛ مترجم:حوریا موسایی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 617.564 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 7 -61-5750-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16