لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (59)
تالیف (88)
ترجمه (36)
تهران (90)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمردرد
نويسنده:مهدی بهزادی - تخت جمشید - دیویی: 617.564 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 8 -195-283-600-978 انتخاب
2- کمردرد
نويسنده:حجت اسماعیل‌پوربارونی - نوروزی - دیویی: 617.564 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 4 -0437-02-622-978 انتخاب
3- ارزیابی و درمان ضایعات کمری - لگنی "نگرشی نوین در درمان کمر دردها"
نويسنده:حسین نگهبان‌سیوکی ؛ نويسنده:اسماعیل ابراهیمی ؛ نويسنده:محمدجعفر شاطرزاده - دانش فریار - دیویی: 617.56406 - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 42000 ریال - 4 -0-93171-964 انتخاب
4- کمر درد (علت بروز کمردرد): تمرینات ورزشی جهت درمان و کاهش دردهای کمر، پشت و سیاستیک
نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد - بامداد کتاب - دیویی: 617.564 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -019-206-964-978 انتخاب
5- کمردرد
نويسنده:محمد مهدی‌امام ؛ نويسنده:مرجانه کریمی - کامپیوتر پایتخت - دیویی: 617.564 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 10000 ریال - 7 -9-93572-964 انتخاب
6- راهنمای عملی خودیاری برای پیشگیری و درمان دردهای پشت و کمر
نويسنده:جان تانر ؛ مترجم:بابک حق‌پناه - ققنوس - دیویی: 616.7306 - 406 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 48000 ریال - 2 -176-311-964-978 انتخاب
7- درمان و کنترل کمردرد با طب گیاهی: دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز
زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.5864062 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - انتخاب
8- پیشگیری - درمان کمردرد با راهکارها و حرکت‌های ورزشی نوین موثر
نويسنده:پیمان رضانژاد - فرهوش - دیویی: 617.564 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -583-495-600-978 انتخاب
9- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد
نويسنده:محسن احمدی - یاقوت سپاهان - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -3-93872-600-978 انتخاب
10- کمردرد و راههای پیشگیری از آن
نويسنده:علی اکبری - آیینه ‌دانش،نشاط،دکتر باهر،فن‌افزار - دیویی: 617.564 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 ریال - 0 -47-7951-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13