لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (58)
تالیف (85)
ترجمه (36)
تهران (88)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از کمر خود مراقبت کنیم
زيرنظر:محمود فرزان ؛ مترجم:سولماز پیری - راستان - دیویی: 617.564 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 1800 ریال - 7 -025-480-964 انتخاب
2- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 7 -130-349-964-978 انتخاب
3- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - کیاراد،بصائر،شهید فهمیده - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 9 -03-5685-600-978 انتخاب
4- پیشگیری و درمان کمردرد به زبان ساده: درد پشت، ستون فقرات، دیسک کمر
نويسنده:مهدی فتحی - کتاب درمانی - دیویی: 617.564062 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 0 -8-91285-964-978 انتخاب
5- کمردرد
نويسنده:صدیقه فلاح - آوای شمال - دیویی: 617.564 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -64-7791-600-978 انتخاب
6- درمان و کنترل کمردرد با طب گیاهی: دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز
زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.5864062 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
7- فعالیت بدنی و کمردرد
نويسنده:مهناز مروی‌اصفهانی ؛ نويسنده:آسیه امامی - کنکاش - دیویی: 617.564 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -443-136-600-978 انتخاب
8- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - کیاراد - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -03-5685-600-978 انتخاب
9- راهنمای بالینی کمردرد
نويسنده:عبدالهادی ناجی ؛ نويسنده:احمد سلیم‌زاده ؛ نويسنده:محمود اکبریان - نوآوران سینا - دیویی: 617.375 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -53-6699-600-978 انتخاب
10- کمردرد
نويسنده:مهدی بهزادی - تخت جمشید - دیویی: 617.564 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -195-283-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13