لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (51)
تالیف (96)
ترجمه (21)
تهران (87)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - کیاراد - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -03-5685-600-978 انتخاب
2- تمرینات ثباتی مخصوص برای ورزشکاران مبتلا به کمردرد
نويسنده:محسن زروار ؛ نويسنده:صیدرضا شریف‌زادی - عصر انتظار - دیویی: 617.564 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -4-91202-600-978 انتخاب
3- مراقبت از کمر
نويسنده:غلامعلی میرشفیعی - تهران صدا - دیویی: 617.564 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2 -28-6411-964 انتخاب
4- درمان کمر درد
نويسنده:کوشیار کریمی‌طاری ؛ ويراستار:حسن کامیارراد - شهیدی پور - دیویی: 616.7306 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -15-6526-964 انتخاب
5- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 617.5 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -99-7400-964 انتخاب
6- کمر درد و دیسک کمر پیشگیری و درمان (آموزش همگانی)
نويسنده:عبدالرضا رحمانیان ؛ نويسنده:محمدرضا رحمانیان - ناطور - دیویی: 617.564 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -0-90699-600-978 انتخاب
7- کمردرد و گردن درد: علل و درمان بدون جراحی به همراه 100 سوال و جواب درباره کمردرد
نويسنده:پل‌سی. ویلیامز ؛ مترجم:صوفیا نقدی‌دورباطی ؛ مترجم:نورالدین نخستین‌انصاری - نخل - دیویی: 617.564062 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -19-6744-964 انتخاب
8- کمردرد
نويسنده:محسن جوزانی - کلک واژه - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -27-6471-622-978 انتخاب
9- پیشگیری و درمان کمردرد به زبان ساده: درد پشت، ستون فقرات، دیسک کمر
نويسنده:مهدی فتحی - کتاب درمانی - دیویی: 617.564062 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -8-91285-964-978 انتخاب
10- کمردرد
نويسنده:مسیح صدیق‌رحیم‌آبادی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 617.564 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 7900 ریال - 3 -540-460-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12