لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (54)
تالیف (103)
ترجمه (21)
تهران (92)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای بالینی کمردرد
نويسنده:عبدالهادی ناجی ؛ نويسنده:احمد سلیم‌زاده ؛ نويسنده:محمود اکبریان - نوآوران سینا - دیویی: 617.375 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 0 -53-6699-600-978 انتخاب
2- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 617.5864062 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
3- مراقبت از کمر
نويسنده:غلامعلی میرشفیعی - تهران صدا - دیویی: 617.564 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -28-6411-964 انتخاب
4- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 617.5864062 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
5- درمان و کنترل کمرددر دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.562 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -51-2979-964-978 انتخاب
6- پیشگیری و درمان کمردرد با ورزش
نويسنده:آذر معزی ؛ نويسنده:ابراهیم عباسی - موسسه ‌کتاب ‌همراه - دیویی: 617.5864062 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 4500 ریال - 9 -17-6034-964 انتخاب
7- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد
نويسنده:محسن احمدی - یاقوت سپاهان - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -3-93872-600-978 انتخاب
8- کمر درد
نويسنده:علی‌اکبر بهبهانی - سورنا - دیویی: 617.564 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 ریال - 1 -3-92483-964 انتخاب
9- کمردرد
نويسنده:محمدمهدی امام ؛ نويسنده:مرجانه کریمی - سپیدبرگ - دیویی: 617.564 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 99000 ریال - 9 -00-6793-600-978 انتخاب
10- رهایی از کمردرد با تمرینات ورزشی
نويسنده:عباس شعبانی ؛ نويسنده:حسین شعبانی ؛ ويراستار:مسعود ستایش‌مهر - آوای ظهور - دیویی: 617.564 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 1 -70-5896-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13