لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (51)
تالیف (95)
ترجمه (21)
تهران (87)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگیری و درمان کمردرد به زبان ساده: درد پشت، ستون فقرات، دیسک کمر
نويسنده:مهدی فتحی - کتاب درمانی - دیویی: 617.564062 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 1 -8-91285-964 انتخاب
2- روشهای پیشگیری و درمان کمردرد (ورزش‌درمانی)
نويسنده:محسن احمدی - یاقوت سپاهان - دیویی: 617.564 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -3-93872-600-978 انتخاب
3- روش پیشگیری و درمان مصور فیزیکی کمردرد
نويسنده:محمدحسن خوشنویسان - علوم و فنون - دیویی: 617.375 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -15-6134-964 انتخاب
4- کتابچه کمردرد: مفیدترین توصیه‌ها برای مبتلایان به کمردرد
نويسنده:رامین کردی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 617.564 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -144-238-964-978 انتخاب
5- درمان و کنترل کمرددرد: دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.562 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 70000 ریال - 6 -51-2979-964-978 انتخاب
6- کمردرد
نويسنده:محمد مهدی‌امام ؛ نويسنده:مرجانه کریمی - کامپیوتر پایتخت،سیمین ‌دخت - دیویی: 617.564 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 7 -9-93572-964 انتخاب
7- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 18000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
8- پیشگیری و درمان کمردرد به زبان ساده: درد پشت، ستون فقرات، دیسک کمر
نويسنده:مهدی فتحی - کتاب درمانی - دیویی: 617.564062 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 0 -8-91285-964-978 انتخاب
9- ایروبیک و نقش آن در بهبود زانودرد، کمردرد، و آرتروز
نويسنده:خدیجه عبادی‌زال ؛ مصحح:علیرضا ملایی - آفتاب البرز - دیویی: 613.71 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 300 نسخه - 40000 ریال - 7 -0-92590-600-978 انتخاب
10- کمردرد
نويسنده:سیدسعید اعتمادی - رویان پژوه - دیویی: 617.564 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -060-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12