لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (164)
تالیف (74)
ترجمه (237)
تهران (273)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (311) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های کاربردی مدیریت خشم
نويسنده:سیدجعفر قوامی - امید فردا - دیویی: 152.47 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - انتخاب
2- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:ارمغان جزایری - پیکان - دیویی: 155.25 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 46000 ریال - 8 -710-328-964-978 انتخاب
3- مدیریت خشم
نويسنده:عباس خادم‌الحسینی - آوای ‌کلار - دیویی: 152.47 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -67-5395-600-978 انتخاب
4- اختیار شما در دست کیست؟ چگونه بر سلطه‌جویی‌ها غلبه کنیم و سررشته امور زندگیمان را به دست بگیریم
نويسنده:هریت بریکر ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر قطره - دیویی: 158.2 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -278-341-964 انتخاب
5- والدین خوب - نوجوان خوب: کاربرد تئوری انتخاب برای ارتباط با نوجوانان
نويسنده:علی پژوهنده ؛ نويسنده:خدیجه دروگر - نشر قطره - دیویی: 306.874 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -657-119-600-978 انتخاب
6- 24 قانون بدست آوردن قدرت
نويسنده:رابرت گرین ؛ مترجم:شهروز فرهنگ‌بیگوند - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 303.3 - 126 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 3 -0-96702-964 انتخاب
7- روش‌های خودیاری غلبه بر ترس و خشم (مهم نیست چه احساسی داریم مهم این است چگونه عمل کنیم)
نويسنده:رابرت کورتاد ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 152.47 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 95000 ریال - 5 -023-336-600-978 انتخاب
8- اینقدر عصبانی نباش (روش‌های موثر مهار خشم)
نويسنده:رونالد پاترافرون ؛ مترجم:نفیسه معتکف - درسا - دیویی: 152.47 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 130000 ریال - 6 -13-8759-964-978 انتخاب
9- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - دیویی: 155.25 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 290000 ریال - 3 -31-5138-600-978 انتخاب
10- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:سیما بدراوغلی‌تبریزی - برات علم - دیویی: 131 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 480000 ریال - 6 -9-99854-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32