لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(141)
چاپ مجدد (146)
تالیف (71)
ترجمه (216)
تهران (249)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (287) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 24 قانون بدست آوردن قدرت
نويسنده:رابرت گرین ؛ مترجم:شهروز فرهنگ‌بیگوند - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 303.3 - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3100 نسخه - 18000 ریال - 3 -0-96702-964 انتخاب
2- چهل و هشت قانون قدرت
نويسنده:رابرت گرین ؛ نويسنده:یوست الفرز ؛ مترجم:فاطمه باغستانی - نسل نواندیش - دیویی: 303.3 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 599000 ریال - 2 -936-236-964-978 انتخاب
3- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:ابوالفضل یوسفی‌دارستانی - کلیدر - دیویی: 155.25 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 6 -78-7650-964-978 انتخاب
4- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:فاطمه امینی - شاپیکان - دیویی: 155.25 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 179000 ریال - 2 -07-6906-600-978 انتخاب
5- گسستن بندها
نويسنده:استیون حسن ؛ مترجم:ابراهیم خدابنده - موسسه جام جم - دیویی: 153.853 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -24-5662-600-978 انتخاب
6- راهنمای عملی کنترل و مدیریت ذهن
نويسنده:حمیدرضا رضازاده - وانیا - دیویی: 153.42 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 52000 ریال - 8 -09-6564-600-978 انتخاب
7- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:فاطمه امینی - شاپیکان - دیویی: 155.25 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 179000 ریال - 2 -07-6906-600-978 انتخاب
8- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:فائزه کمرطلایی ؛ مترجم:هما مزروعی - مرندیز - دیویی: 155.25 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -089-106-600-978 انتخاب
9- قدرت عشق
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:آزیتا عظیمی ؛ ويراستار:محمدرضا طبیب‌زاده - عطائی - دیویی: 155.25 - 272 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 6 -695-313-964-978 انتخاب
10- کنترل فکر از راه دور: نقش آن در سازمان‌های امنیت و آثار مخرب آن در ساختارهای اجتماعی
نويسنده:محمدرضا نظمی - رخ‌مهتاب - دیویی: 153.853 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -00-2865-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29