لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (8)
تالیف (2)
ترجمه (8)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 8 -78-7033-964 انتخاب
2- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 140 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 8 -78-7033-964 انتخاب
3- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 35000 ریال - 8 -78-7033-964 انتخاب
4- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1385 - 8 -78-7033-964 انتخاب
5- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1384 - 8 -78-7033-964 انتخاب
6- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 7 -78-7033-964-978 انتخاب
7- زندگی و آثار پائولو کوئیلو
گردآورنده:شهاب شهرزاد - ندای دانش - دیویی: 869.343 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 0 -5-91651-964 انتخاب
8- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 138 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 52000 ریال - 7 -78-7033-964-978 انتخاب
9- کوئیلو، پائولو: زندگی‌نامه و گزیده سخنان
تهيه و تنظيم:سودابه برزگر - آتیلا - دیویی: 869.342 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -19-8251-600-978 انتخاب
10- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 8 -78-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1