لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2835)
چاپ مجدد (8989)
تالیف (10469)
ترجمه (1355)
تهران (10454)
شهرستان (1370)
كودك و نوجوان (11301)
كمك درسی و آموزشی (186)

تعداد یافت شده (11824) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات زبان‌آموزی ویژه مراکز آموزش قبل از دبستان و کودکان دوزبانه
نويسنده:منوچهر ترکمان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 27500 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- کودک و طبیعت: (پرندگان) ویژه کودکان قبل از دبستان 3 الی 6 سال
نويسنده:منوچهر ترکمان ؛ تصويرگر:مرتضی ربیعی - کودک‌ آموز - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (کاغذی) - چاپ 4 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
3- حواستو جمع کن
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ نقاش:عطیه مرکزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372 - 12 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - 5 -011-307-964 انتخاب
4- حواستو جمع کن
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ نقاش:عطیه مرکزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - 7 -010-307-964 انتخاب
5- حواستو جمع کن: تمرکز و دقت مفاهیم کاربردی
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - 5 -008-307-964 انتخاب
6- حواستو جمع کن: تشخیص و ارتباطات تطابق و هماهنگی
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - 7 -007-307-964 انتخاب
7- حواستو جمع کن: آموزش مفاهیم ریاضی مفاهیم متضاد
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:عطیه مرکزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - 3 -012-307-964 انتخاب
8- حواستو جمع کن: آموزش مفاهیم علوم، شناخت و طبقه‌بندی جانوران
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:عطیه مرکزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
9- عادتهای خوب
مترجم:داریوش ژالی - عسل - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- بازی با نقاشی: برای آموزش و تست هوش
نويسنده:س. مقدم - جاده ابریشم - دیویی: 750 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1300 ریال - 3 -7-91426-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1183