لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(408)
چاپ مجدد (503)
تالیف (857)
ترجمه (54)
تهران (765)
شهرستان (146)
كودك و نوجوان (757)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (911) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش مهارت‌های پایه برای کودکان 3 و 4 ساله
نويسنده:مریم نوزرآدان - شرکت ‌انتشاراتی ‌و آموزشی ‌کودک‌آموز - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 6 -37-6304-964-978 انتخاب
2- آموزش مهارت‌های پایه برای کودکان 3 و 4 ساله
نويسنده:مریم نوزرآدان - شرکت ‌انتشاراتی ‌و آموزشی ‌کودک‌آموز - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 9 -36-6304-964-978 انتخاب
3- آموزش مهارت‌های پایه برای کودکان 3 و 4 ساله
نويسنده:مریم نوزرآدان - شرکت ‌انتشاراتی ‌و آموزشی ‌کودک‌آموز - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 0 -39-6304-964-978 انتخاب
4- آموزش مهارت‌های پایه برای کودکان 3 و 4 ساله
نويسنده:مریم نوزرآدان - شرکت ‌انتشاراتی ‌و آموزشی ‌کودک‌آموز - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 3 -38-6304-964-978 انتخاب
5- تدریس در کودکستان
نويسنده:حسن ملکی - آییژ - دیویی: 372.218 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 75000 ریال - 4 -037-970-964 انتخاب
6- کتاب کار کودک پاییزه
- سازمان آموزش و پرورش استان کرمان،معاونت آموزش و نوآوری - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 6000 ریال - 6 -4261-04-964-978 انتخاب
7- تدریس در کودکستان
نويسنده:حسن ملکی - آییژ - دیویی: 372.218 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 60000 ریال - 4 -037-970-964 انتخاب
8- بلدم بنویسم - بلدم بخوانم (پرورش زبان‌آموزی ویژه گروه سنی 6 سال)
نويسنده:آذر کتابی ؛ ويراستار:طیبه قادری ؛ تصويرگر:لاله ضیایی - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 372.2107 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -55-8315-964-978 انتخاب
9- راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره‌ی پیش‌دبستانی به انضمام اساسنامه و اصول و چهارچوب برنامه دوره ...
ويراستار:محمدکاظم بهنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.2107 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -0161-08-964-978 انتخاب
10- راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره‌ی پیش‌دبستانی به انضمام اساسنامه و اصول و چهارچوب برنامه دوره ...
ويراستار:محمدکاظم بهنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.2107 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -0161-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 92