لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(230)
چاپ مجدد (312)
تالیف (361)
ترجمه (181)
تهران (469)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (358)
كمك درسی و آموزشی (120)

تعداد یافت شده (542) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودنمایی؟! نه!
نويسنده:جوی‌ویلت بری ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ بازنويسي:اعظم تبرایی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 6 -15-2874-964-978 انتخاب
2- مهارت‌های زندگی برای کودکان
نويسنده:لیلا امیربان‌زاده ؛ نويسنده:غریب زارع ؛ ويراستار:داراب زارع - تخت جمشید - دیویی: 305.231 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 8 -124-283-600-978 انتخاب
3- حسن در خانه (درباره‌ی شیطنت)
نويسنده:دیوید شانن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 155.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -265-389-964-978 انتخاب
4- دردسر رازهای من
نويسنده:کارن جانسون ؛ مترجم:نسرین گلدار ؛ نقاش:لیندا فورسل - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 5500 ریال - 5 -271-348-964 انتخاب
5- Let us talk about screaming
مترجم:حمیدرضا عطایی‌اصفهانی ؛ مترجم:جاویداقبال قزلباش - انصاریان - دیویی: 170.834 - 35 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
6- احترام
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 964-369-190-X انتخاب
7- معذرت می‌خواهم
نويسنده:جناین ایماس ؛ مترجم:مهروش طهوری - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 395 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 4 -551-536-964-978 انتخاب
8- احترام
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-369-190-X انتخاب
9- نوبتی بازی کنیم
نويسنده:چری‌جی. مینرز ؛ مترجم:فرزانه کریمی ؛ تصويرگر:مردیت جانسون - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 155.4 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 7 -125-536-964-978 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55