لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (27)
تهران (40)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - دیویی: 613.71 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
2- مهندسی بدن‌سازی در فوتبال
نويسنده:سیمون تادانی ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - زانیس،خدمات نشر کیان رایانه سبز - دیویی: 796.334 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -18-2799-964-978 انتخاب
3- بدنسازی رزمی: کاربردی از حرکات و تغذیه
نويسنده:سیده‌دلناز درجاتی ؛ نويسنده:عادل شیرازی ؛ نويسنده:عارف شیرازی - صفر تا صد - دیویی: 613.713 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -2-95117-622-978 انتخاب
4- بدن‌سازی کامل در والیبال
نويسنده:عبدالحمید زیتونلی ؛ نويسنده:سخیده زیتونلی ؛ ويراستار:محمود گودرزی - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.352 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -24-5751-600-978 انتخاب
5- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - نشر سورمق - دیویی: 613.7 - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -06-8025-964 انتخاب
6- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حمیدرضا فلاح‌نژاد‌تفتی ؛ مترجم:عبدالمهدی نصیرزاده - پلک - دیویی: 613.713 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -467-235-964-978 انتخاب
7- بدنسازی فیفا
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - دیویی: 613.713 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 180000 ریال - 2 -07-7350-600-978 انتخاب
8- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 641.5638 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
9- مجموعه حرکات بدن‌سازی
نويسنده:محمود همتیان‌دهکردی ؛ نويسنده:رضا قادری‌دهکردی - فخرالاسلام - دیویی: 613.713 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 8 -61-2684-964-978 انتخاب
10- بدنسازی کامل برای فوتبال
نويسنده:سیجی اشمید ؛ نويسنده:باب آلخو ؛ مترجم:محمد فرامرزی - بامداد کتاب - دیویی: 796.334 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -03-2585-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5