لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (12)
تالیف (14)
ترجمه (26)
تهران (34)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آماده‌سازی فیزیکی فیفا (تمرینات تحت فشار در زمین‌های کوچک)
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:بهزاد نوشادی ؛ ويراستار:معین دلاوری‌لیندی - نشر توپ - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 180000 ریال - 6 -38-7350-600-978 انتخاب
2- بدنسازی کامل در فوتبال
نويسنده:زیگی اشمیت ؛ نويسنده:باب آلیو ؛ مترجم:احمد خداداد - عصر انتظار - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -0-91202-600-978 انتخاب
3- بدن‌سازی کامل در والیبال
نويسنده:عبدالحمید زیتونلی ؛ نويسنده:سخیده زیتونلی ؛ ويراستار:محمود گودرزی - حتمی،شرکت جازیکا - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -24-5751-600-978 انتخاب
4- بدنسازی
نويسنده:عبدالمهدی نصیرزاده ؛ نويسنده:سعید روشن‌مهر ؛ ويراستار:مریم وطن‌دوست - توانگران - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 200000 ریال - 6 -88-7608-964-978 انتخاب
5- راهنمای کامل بدن‌سازی فوتبال
نويسنده:فیل دیویس ؛ مترجم:مجتبی میردریکوندی ؛ مترجم:رضا صابونچی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -1250-10-964-978 انتخاب
6- بدنسازی رزمی: کاربردی از حرکات و تغذیه
نويسنده:سیده‌دلناز درجاتی - صفر تا صد - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -2-95117-622-978 انتخاب
7- مهندسی بدن‌سازی در فوتبال
نويسنده:سیمون تادانی ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - زانیس،خدمات نشر کیان رایانه سبز - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -18-2799-964-978 انتخاب
8- مربیگری بدنسازی و پرورش اندام پیشرفته
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:سیدمسلم اسدپور - شناسنامه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -3-97987-600-978 انتخاب
9- دانش‌نامه پرورش اندام
نويسنده:رضا نوری‌زاده - معبود - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 850000 ریال - 7 -95-8572-964-978 انتخاب
10- بدنسازی کامل در فوتبال
نويسنده:زیگی اشمیت ؛ نويسنده:باب آلیو ؛ مترجم:احمد خداداد - کاشفان ‌مجد - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -15-8369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4