لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (290)
تالیف (150)
ترجمه (219)
تهران (300)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (364)

تعداد یافت شده (369) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه با کودکم رفتار کنم؟
نويسنده:استیون گاربر ؛ مترجم:شاهین خزعلی ؛ مترجم:هومن حسینی‌نیک - مروارید - دیویی: 649.1 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 25000 ریال - 964-6026-63-X انتخاب
2- کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:محمد فیروز - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 649.1 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 ریال - 964-6854-01-X انتخاب
3- خانواده و کودک
نويسنده:محمود بهشتی - مانی - دیویی: 613.0432 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 21000 ریال - 4 -70-6014-964 انتخاب
4- خانواده و فرزندان: در دوره پیش‌دبستان
نويسنده: استادان‌طرح‌جامع‌آموزش‌خانواده ؛ ويراستار:عزیزالله تاجیک‌اسماعیلی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 649.1 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 7000 ریال - 8 -003-451-964 انتخاب
5- همه کودکان تیزهوشند اگر ...: چگونه استعدادهای واقعی کودک خود را کشف و تقویت کنیم
نويسنده:میریام استاپارد ؛ مترجم:سهراب سوری ؛ ويراستار:امیر صادقی - نشر دانش ‌ایران - دیویی: 649.1 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 16000 ریال - 5 -06-6190-964 انتخاب
6- تربیت فرزند از نظر اسلام
نويسنده:حسین مظاهری - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.644 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 33000 ریال - 6 -65-7126-964-978 انتخاب
7- خواهر، برادرهای سازگار: برخوردهای موثر با کشمکش و رقابت فرزندان
نويسنده:آدل فیبر ؛ نويسنده:ایلین مزلیش ؛ مترجم:مژگان جهانگیر - نشر قطره - دیویی: 649.143 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 ریال - 9 -060-341-964 انتخاب
8- دنیای کوچک بزرگ من: درس‌هایی برای من، مامان و بابا
نويسنده:ادوارد وینکلر ؛ نويسنده:ماگدالن اشتوکینگر ؛ مترجم:وجیهه حاکمی - فکر روز - دیویی: 649.1 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 17000 ریال - 7 -067-343-964 انتخاب
9- تربیت
نويسنده:ابراهیم امینی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 649.1 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 40000 ریال - 4 -0578-09-964-978 انتخاب
10- چگونه با کودکم رفتار کنم؟
نويسنده:استیون گاربر ؛ نويسنده:ماریان‌دانیلز گاربر ؛ نويسنده:روبین‌فریدمن اسپیزمن - مروارید - دیویی: 649.1 - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1385 - 54000 ریال - 964-6026-63-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37