لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (21)
تالیف (2)
ترجمه (26)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:زهرا سیدعرب - میلاد - دیویی: 649.122 - 864 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 48000 ریال - 4 -60-6261-964 انتخاب
2- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 920 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 14 سال 1383 - 55000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
3- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 6000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
4- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 940 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 13 سال 1381 - 48000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
5- مبانی بهداشت در خانواده شامل: توصیه‌های بهداشتی، زیبایی، تغذیه، بچه‌داری، کمکهای اولیه، ...
نويسنده:سیما باشی‌زاده - چهر - دیویی: 613 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 7 -066-409-964 انتخاب
6- راهنمای کامل مادران و مربیان مهدکودک
تهيه و تنظيم:م. اسلامیان - بصائر - دیویی: 649.1 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 1 -63-5673-964 انتخاب
7- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 740 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1377 - 24000 ریال - 3 -035-401-964 انتخاب
8- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 740 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 9 سال 1378 - 28000 ریال - 3 -035-401-964 انتخاب
9- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 19 سال 1389 - 150000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
10- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 740 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 10 سال 1379 - 35000 ریال - 3 -035-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3