لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - آثار علم - دیویی: 823.5 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -60-9913-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1