لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1404)
چاپ مجدد (2011)
تالیف (2631)
ترجمه (784)
تهران (2948)
شهرستان (467)
كودك و نوجوان (3101)
كمك درسی و آموزشی (51)

تعداد یافت شده (3415) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرورش هوش: برای کودکان قبل از دبستان
نويسنده:منوچهر ترکمان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1376 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 964-436-225-X انتخاب
2- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372 - 32 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 15 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 0 -04-6004-964 انتخاب
3- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372 - 32 صفحه - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 15 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 9 -05-6004-964 انتخاب
4- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372 - 32 صفحه - جلد 1 - وزیری (گلاسه) - چاپ 15 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 2 -03-6004-964 انتخاب
5- پرورش کودکان برتر: پرورش هوش کودکان: دقت برای کودکان 4 تا 8 سال
مترجم:مهرانگیز صیادی - برتر - دیویی: 372 - 32 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 7 -06-6467-964 انتخاب
6- آزمونهای روانی - شناختی کودکان (CAT & BENDER) برای‌مشاوره کودک
نويسنده:حسین لطف‌آبادی - شرکت به نشر - دیویی: 371.26 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 4300 ریال - 9 -07-6582-964 انتخاب
7- مخالف‌ها
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 372 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 3 -59-6143-964-978 انتخاب
8- در سفر
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 372 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 6 -61-6143-964-978 انتخاب
9- دنیای جانوران
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 372 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 4 -10-6143-964-978 انتخاب
10- رنگ‌ها
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 372 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 5 -13-6143-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 342