لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1481)
چاپ مجدد (2077)
تالیف (2748)
ترجمه (810)
تهران (3059)
شهرستان (499)
كودك و نوجوان (3222)
كمك درسی و آموزشی (59)

تعداد یافت شده (3558) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌ها! بچه‌ها! مادرم کو؟
نويسنده:پگاه توانا - راهیان نور - دیویی: 372 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 9 -10-6776-964 انتخاب
2- هوش کودک خود را بیازماییم: آشنایی با گیاهان، میوه‌ها، جانوران، رابطه‌ها و ...
- آموزش - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -07-6281-964 انتخاب
3- هوش کودک خود را بیازماییم: آشنایی با شکل‌های هندسی، رابطه‌ها، جهت‌ها (مفاهیم فضایی) و ... برای ...
- آموزش - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 7 -08-6281-964 انتخاب
4- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 1 - وزیری (گلاسه) - چاپ 16 سال 1378 - 20000 نسخه - 2000 ریال - 2 -03-6004-964 انتخاب
5- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 16 سال 1378 - 20000 نسخه - 2000 ریال - 0 -04-6004-964 انتخاب
6- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 16 سال 1378 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 9 -05-6004-964 انتخاب
7- تقویت هوش و استعداد تحصیلی کودکان
نويسنده:مسرور نعمت‌اللهی - اسرار دانش - دیویی: 153.93 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 1 -34-6719-964 انتخاب
8- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 1 - وزیری (گلاسه) - چاپ 17 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 2 -03-6004-964 انتخاب
9- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 17 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 9 -05-6004-964 انتخاب
10- پرورش هوش کودک: 4 تا 7 سال
نويسنده:فرضعلی رضایی - رضایی - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 17 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 0 -04-6004-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 356