لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1585)
چاپ مجدد (2176)
تالیف (2902)
ترجمه (859)
تهران (3206)
شهرستان (555)
كودك و نوجوان (3395)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (3761) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمونهای روانی - شناختی کودکان (CAT & BENDER) برای‌ مشاوره کودک
نويسنده:حسین لطف‌آبادی - شرکت به نشر - دیویی: 371.26 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 13500 ریال - 4 -0633-02-964 انتخاب
2- رابطه‌ها
مترجم:سیما درعلی - عسل نشر - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 22000 ریال - 5 -65-6313-964 انتخاب
3- معمای انگشتی: حیوانات
مترجم:سیما درعلی - عسل نشر - دیویی: 153.93 - 64 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 22000 ریال - 9 -63-6313-964 انتخاب
4- تست سلامت و هوش کودک
نويسنده:سیدمحمد هاشمیان‌شهری - کتاب درمانی - دیویی: 612.65 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 13000 ریال - 6 -34-7108-964 انتخاب
5- آزمون هوش کودکان
نويسنده:نسرین‌السادات جاسمی - دولتمند - دیویی: 153.93 - 54 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 6 -38-8242-964-978 انتخاب
6- آزمون هوش کودکان
نويسنده:نسرین‌السادات جاسمی - دولتمند - دیویی: 153.93 - 44 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 2 -36-8242-964-978 انتخاب
7- آزمون هوش کودکان
نويسنده:نسرین‌السادات جاسمی - دولتمند - دیویی: 153.93 - 46 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 1 -33-8242-964-978 انتخاب
8- در مزرعه
نويسنده:فرانک بکر ؛ مترجم:مسلم قاسمی ؛ تصويرگر:زیگموند لیر - کلام - دیویی: 153.9 - 54 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 0 -21-6143-964 انتخاب
9- بازی با حروف الفبا
نويسنده:فرانک بکر ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 4fa1 - 54 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -20-6143-964 انتخاب
10- در مهد کودک
نويسنده:فرانک بکر ؛ نويسنده:رافائل بکر ؛ مترجم:مسلم قاسمی - کلام - دیویی: 153.9 - 54 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -22-6143-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 377