لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1378)
چاپ مجدد (1921)
تالیف (2534)
ترجمه (765)
تهران (2854)
شهرستان (445)
كودك و نوجوان (3001)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (3299) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به دنبال شکل‌ها
نويسنده:دنیستا گئورگوا ؛ نويسنده:مسلم قاسمی - مهاجر - دیویی: 372.24 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 5 -31-8861-964 انتخاب
2- ذهن پویا: پیش‌آمادگی
نويسنده:کریس‌ولز فدر ؛ مترجم:سمیرا میرزایی - دیبایه - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - آلبومی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 6 -2-96341-964 انتخاب
3- بازی نقاشی و رنگ‌آمیزی
نويسنده:دنیستا گئورگوا ؛ نويسنده:مسلم قاسمی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -37-8861-964 انتخاب
4- درست فکر کردن
نويسنده:دنیستا گئورگوا ؛ نويسنده:مسلم قاسمی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -32-8861-964 انتخاب
5- تمرکز + پشتکار
نويسنده:دنیستا گئورگوا ؛ مترجم:مسلم قاسمی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 1 -33-8861-964 انتخاب
6- سامان‌دهی یادگیری و پرورش خلاقیت در کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی
نويسنده:ناهید مسیبی - اندیشه برتر - دیویی: 153.9 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 0 -0-96434-964 انتخاب
7- بیا بازی کن!
مترجم:فائزه‌سادات میرحجازی - سادات حجازی - دیویی: 793.7 - 44 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 2 -3-96226-964 انتخاب
8- بیا بازی کن!
مترجم:فائزه‌سادات میرحجازی - سادات حجازی - دیویی: 793.7 - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 0 -4-96226-964 انتخاب
9- تمرکز
مترجم:سیما درعلی - عسل نشر - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 7 -64-6313-964 انتخاب
10- رابطه‌ها
مترجم:سیما درعلی - عسل نشر - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -65-6313-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 330