لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(131)
چاپ مجدد (96)
تالیف (9)
ترجمه (218)
تهران (219)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (217)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (227) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیزا کارآگاه می‌شود
نويسنده:لیزا بنیم ؛ مترجم:محدثه طاهری - آرون - دیویی: 823.92 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 7 -626-231-964-978 انتخاب
2- ساکنین خیابان 141
نويسنده:کارینایان گلیزر ؛ مترجم:مریم رئیسی ؛ ويراستار:لیلا کوت‌آبادی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -382-462-600-978 انتخاب
3- نامه‌هایی از فانوس دریایی
نويسنده:اما کرول ؛ مترجم:شروین جوانبخت ؛ ويراستار:زینب زنهاری - پرتقال - دیویی: 823.92 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -462-462-600-978 انتخاب
4- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
5- درخت دروغ
نويسنده:فرانسیس هاردینگ ؛ مترجم:الناز ذهبی ؛ ويراستار:رضا کوچک‌زاده - پرتقال - دیویی: 823.914 - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 220000 ریال - 4 -76-8111-600-978 انتخاب
6- اتاق پنهان
نويسنده:سوفی کلورلی ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 6 -506-296-600-978 انتخاب
7- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - میلکان - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -51-8812-600-978 انتخاب
8- سفر اکتشافی آفریقا
نويسنده:اد هنسن ؛ مترجم:مریم محمدزاده‌هروی - آینور - دیویی: 823.92 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -27-6766-622-978 انتخاب
9- Identity
نويسنده:دینا قاسمی - طراحان ایماژ - دیویی: 823.92 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -62-6158-600-978 انتخاب
10- باهوش
نويسنده:کیم اسلیتر ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - افق - دیویی: 823.914 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 230000 ریال - 2 -362-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23