لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(576)
چاپ مجدد (618)
تالیف (1139)
ترجمه (55)
تهران (976)
شهرستان (218)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (1194) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح مثنوی شریف: جزو نخستین از دفتر اول مشتمل بر شرح ابیات از 1 تا 898
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - زوار - 358 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1379 - 2500 نسخه - 63000 ریال - 8 -010-401-964 انتخاب
2- سیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دوره عباسی و مقایسه افکار سعدی و ...
نويسنده:سیدامیرمحمود انوار - انوار دانش - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 8 -4-91793-964 انتخاب
3- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - 946 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1387 - 2100 نسخه - 2 -695-423-964-978 انتخاب
4- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی: قسمت اول - دفتر سوم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - اسلامی،موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری - 654 صفحه - (در15جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 1000 نسخه - 7 -28-6019-964-978 انتخاب
5- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی: قسمت سوم - دفتر دوم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - اسلامی،موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری - 670 صفحه - (در15جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1393 - 500 نسخه - 3 -26-6019-964-978 انتخاب
6- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - 1148 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1380 - 2100 نسخه - 50000 ریال - 3 -438-423-964 انتخاب
7- شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی
نويسنده:اسماعیل انقروی ؛ مترجم:عصمت ستارزاده - برگ زرین - 506 صفحه - (در15جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 550000 ریال - 0 -086-407-964 انتخاب
8- از بود تا نمود (چند و چون نمادها در مثنوی مولوی)
نويسنده:زهره خسروانی ؛ مقدمه:قدمعلی سرامی - نگاه سبز - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -83-5639-964 انتخاب
9- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - 946 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 23 سال 1388 - 2100 نسخه - 120000 ریال - 2 -442-423-964-978 انتخاب
10- بررسی واژگان و اصطلاحات معماری در اشعار سعدی (قصاید، غزلیات، رباعیات)
نويسنده:سهیلا نیکنیا - نور محبت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -04-7510-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 120