لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(379)
چاپ مجدد (89)
تالیف (356)
ترجمه (112)
تهران (367)
شهرستان (101)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (468) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیفیت فراگیر در صنعت هتلداری (مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت مهمانپذیری)
نويسنده:عباس شیریان - قلمرو آفتاب - دیویی: 658.4012 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -9-94684-964 انتخاب
2- مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان
نويسنده:سیدجمال‌الدین طبیبی - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 658.562 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 290000 ریال - 5 -74-6715-964-978 انتخاب
3- نظام‌های مدیریت کیفیت: نیازمندی‌ها
مترجم:فاطمه ملک‌محمدی - انجمن مدیریت کیفیت ایران - دیویی: 658.562 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 4 -378-360-964 انتخاب
4- سیستم‌های کنترل مدیریت
نويسنده:ان گوش ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی ؛ مترجم:داود آقامحمدی - مهکامه - دیویی: 658.562 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 3 -19-7127-600-978 انتخاب
5- مدیریت کیفیت جامع (TQM)
نويسنده:حبیب‌الله نجفی‌هزارجریبی ؛ نويسنده:مجید عموزادخلیلی - اشرف البلاد - دیویی: 658.562 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -10-6655-600-978 انتخاب
6- آشنایی با روشهای اندازه‌گیری کارآیی و اثربخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت برمبنای استانداردهای ...
نويسنده:حیدر امیران - حیدر امیران - دیویی: 658 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 964-360-652-X انتخاب
7- شاخصهای بهبود عملکرد سازمان‌ها
نويسنده:فرزاد فخرآل‌علی - ماهواره - دیویی: 331.118 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 1 -021-459-600-978 انتخاب
8- مدل‌های جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی
نويسنده:محمدرضا ملکی ؛ نويسنده:محمداسماعیل مطلق ؛ نويسنده:شهرام توفیقی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل - دیویی: 658.562 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -65-7509-964-978 انتخاب
9- موفقیت در گرو کیفیت
نويسنده:تیموتی کلارک ؛ مترجم:مجتبی میرقیداری ؛ ويراستار:صدیقه توسل - قصیده‌سرا - دیویی: 658.4013 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4 -53-7675-964 انتخاب
10- سازمان و چالش‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت
نويسنده:علی اسلامی‌فر ؛ نويسنده:سعید فرهاد ؛ نويسنده:صغری روحی‌دهبنه - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 658.562 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 62000 ریال - 0 -83-6531-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47