لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
2- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
3- وفاء
نويسنده:کمال سید - دارالمحبین - دیویی: 303.625 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 6 -140-131-600-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
5- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
6- یادمان شهید مدافع حرم سردار سیدجاسم نوری
به‌اهتمام:عبدالرضا سالمی‌نژاد - نیلوفران - دیویی: 955.084 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 ریال - 6 -57-7935-600-978 انتخاب
7- یادمان شهید مدافع حرم سردار سیدجاسم نوری
به‌اهتمام:عبدالرضا سالمی‌نژاد - نیلوفران - دیویی: 955.084 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 10000 ریال - 6 -57-7935-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1