لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادمان شهید مدافع حرم سردار سیدجاسم نوری
به‌اهتمام:عبدالرضا سالمی‌نژاد - نیلوفران - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 6 -57-7935-600-978 انتخاب
2- یادمان شهید مدافع حرم سردار سیدجاسم نوری
به‌اهتمام:عبدالرضا سالمی‌نژاد - نیلوفران - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -57-7935-600-978 انتخاب
3- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1