لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (11)
تالیف (38)
ترجمه (2)
تهران (27)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌ها و بچه‌ها: مجموعه داستانهای کودک و نوجوان
- کیهان - دیویی: 8fa3.6208 - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 ریال - 7 -011-458-964 انتخاب
2- قصه‌ها و بچه‌ها: مجموعه داستانهای کودک و نوجوان
- کیهان - دیویی: 8fa3.6208 - 112 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 ریال - 3 -013-458-964 انتخاب
3- قصه‌ها و بچه‌ها: مجموعه داستانهای کودک و نوجوان
- کیهان - دیویی: 8fa3.6208 - 124 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 3000 ریال - 1 -014-458-964 انتخاب
4- آخرین‌ها
نويسنده:مهدی رجبی ؛ تصويرگر:مینو جامی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 2 -492-296-600-978 انتخاب
5- قصه‌های شاهنامه: سرگذشت رستم و برزو
نويسنده:محمدامین فیاض - نشر همکلاسی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - جلد 7 - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 3 -37-5994-964 انتخاب
6- قصه‌ها و بچه‌ها: مجموعه داستانهای کودک و نوجوان
- کیهان - دیویی: 8fa3.6208 - 111 صفحه - 300 ریال - انتخاب
7- سنجابک تپل مپل
نويسنده:فاطمه سیدرضایی - میراث ماندگار - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 5 -339-314-600-978 انتخاب
8- خروس پر سر و صدا
نويسنده:شیده خردمندان ؛ ويراستار:مژگان مدیری - آرمان رشد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 8 -59-8693-600-978 انتخاب
9- آخرین‌ها
نويسنده:مهدی رجبی ؛ تصويرگر:مینو جامی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -492-296-600-978 انتخاب
10- زرد خجالتی
نويسنده:پری رضوی ؛ تصويرگر:سمیه سیدیان - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 35000 ریال - 0 -83-8256-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4