لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (22)
تالیف (47)
ترجمه (7)
تهران (41)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
2- نکات برتر در آناتومی سر و گردن: خلاصه آناتومی بالینی اسنل رفرانس آزمون علوم پایه
گردآورنده:حمید قهرمانی - پروانه‌ دانش،نیک پیک،فرانشر - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 8 -00-8116-964 انتخاب
3- آناتومی پایه گری 2018: سر و گردن
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 565000 ریال - 3 -719-101-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
5- آناتومی سر و گردن همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:حسن مرزبان - جعفری - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 1 -20-6088-964 انتخاب
6- تشریح موضعی سر و گردن
نويسنده:محمدعلی امامی‌میبدی - سماط - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 1 -28-6437-964 انتخاب
7- کالبدشناسی موضعی ناحیه سر و گردن
نويسنده:شهریار احمدپور - اندیشه ماندگار - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 5 -81-5580-600-978 انتخاب
8- مجموعه آموزش برشهای کالبدشناسی (سرو گردن)
- کوشامهر - 92 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 6 -054-974-964-978 انتخاب
9- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی ویژه امتحان سراسری علوم پایه: آناتومی سر و گردن
نويسنده:محمدرضا رستمی ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:هومن بخشی - ارجمند،ارزنده - 256 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8900 ریال - 0 -2-92092-964 انتخاب
10- آناتومی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:مهدی جلالی ؛ نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - بنفشه - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6