لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (22)
تالیف (47)
ترجمه (6)
تهران (40)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی سر و گردن همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:حسن مرزبان - جعفری - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 1 -20-6088-964 انتخاب
2- آناتومی انسانی: دستگاه اسکلتی - عضلانی محوری (سر و گردن)
نويسنده:هما رسولی ؛ نويسنده:رضا رحمان‌زاده ؛ نويسنده:کسری چراغپور - رویان پژوه - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 7 -72-7108-600-978 انتخاب
3- کالبدشناسی سر و گردن بالینی: برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد علوم تشریحی
نويسنده:علیرضا محرری ؛ زيرنظر:محمدجعفر گلعلی‌پور ؛ زيرنظر:مهرداد جهانشاهی - حیدری - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -028-489-600-978 انتخاب
4- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
5- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی ویژه امتحان سراسری علوم پایه: آناتومی سر و گردن
نويسنده:محمدرضا رستمی ؛ نويسنده:حسین رسول‌پناه ؛ نويسنده:هومن بخشی - ارجمند،ارزنده - 256 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8900 ریال - 0 -2-92092-964 انتخاب
6- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
7- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -5934-03-964-978 انتخاب
8- آناتومی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:مهدی جلالی ؛ نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - بنفشه - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -37-6576-964 انتخاب
9- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
10- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 84500 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6