لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (22)
تالیف (47)
ترجمه (7)
تهران (41)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی: کالبدشناسی انسان
نويسنده:یوسف محمدی - مرکز نشر دانشگاهی - 428 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 750 ریال - انتخاب
2- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
3- نکات برتر در آناتومی سر و گردن: خلاصه آناتومی بالینی اسنل رفرانس آزمون علوم پایه
گردآورنده:حمید قهرمانی - پروانه‌ دانش،نیک پیک،فرانشر - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 8 -00-8116-964 انتخاب
4- آناتومی انسانی: دستگاه اسکلتی - عضلانی محوری (سر و گردن)
نويسنده:هما رسولی ؛ نويسنده:رضا رحمان‌زاده ؛ نويسنده:کسری چراغپور - رویان پژوه - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 7 -72-7108-600-978 انتخاب
5- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
6- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
7- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 104500 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
8- آناتومی سر و گردن همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:حسن مرزبان - جعفری - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 1 -20-6088-964 انتخاب
9- مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن
نويسنده:هوشنگ رفیق‌دوست - سخن گستر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -158-247-600-978 انتخاب
10- کالبدشناسی موضعی ناحیه سر و گردن
نويسنده:شهریار احمدپور - اندیشه ماندگار - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 5 -81-5580-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6