لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفت و شنید، یا، دفتر دوم گفتگو در شعر فارسی
گردآورنده:احمد کرمی - هخامنش - دیویی: 8fa1.00826 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 12000 ریال - 9 -3-93059-964 انتخاب
2- گفتگو میان طبیعت و یک روح
نويسنده:جاکومو لئوپاردی ؛ مترجم:نادیا معاونی - آرون - دیویی: 853.8 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 2 -254-231-964-978 انتخاب
3- گفت و شنید، یا، دفتر دوم گفتگو در شعر فارسی
گردآورنده:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.00826 - 210 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 6 -54-5510-964 انتخاب
4- هنر گفتگو: آشنایی با مفاهیم دیالوگ و تکنیک‌های شنود و گفت موثر
نويسنده:سیدعلی حکم‌آبادی - آقای کتاب - دیویی: 808.3 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -31-8016-600-978 انتخاب
5- گفتگو و گفتمان: جستاری پیرامون گفتگو و مصادیق آن
نويسنده:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - دیویی: 808.3 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -34-7151-600-978 انتخاب
6- گفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌و‌گوهای سعدی در بوستان
نويسنده:معصومه هدهدی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 8fa1.31 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 8 -351-446-964-978 انتخاب
7- جستارهایی در پیشبرد عناصر داستانی (مقایسه‌ی گفت‌وگو در داستان شکوه قاسم‌نیا و شل سیلوراستاین)
نويسنده:زهرا ابراهیمی - پژوهندگان راه دانش - دیویی: 809.3 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 3 -193-345-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1