لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (5)
تالیف (12)
ترجمه (6)
تهران (15)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفته آخر داخلی - گوارش: چکیده مبحث گوارش هاریسون و سسیل
گردآورنده:مهدی ایزدی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.3 - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 9 -103-157-600-978 انتخاب
2- درمان انواع دردها و بیماریهای گوارشی تهوع‌آور
نويسنده:مایکل ون‌استراتن ؛ مترجم:حمید عزیزی ؛ مترجم: جزایری - شمیم گل نرگس - دیویی: 610 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 6000 ریال - 0 -09-2754-964-978 انتخاب
3- هفته آخر داخلی - گوارش: سسیل اسنشیال و هاریسون
گردآورنده:مهدی ایزدی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.3 - 70 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 145000 ریال - 6 -191-157-600-978 انتخاب
4- گوارش
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 616.3 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 149000 ریال - 6 -073-101-600-978 انتخاب
5- پرسش‌های طلایی داخلی - گوارش هاریسون و سسیل اسنشیال: مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ‌های تشریحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.150076 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 7 -149-157-600-978 انتخاب
6- درمان انواع دردها و بیماریهای گوارشی تهوع‌آور
نويسنده:مایکل ون‌استراتن ؛ مترجم: واحد‌تحقیقاتی‌گل‌نرگس‌(عج) - شمیم گل نرگس - دیویی: 610 - 64 صفحه - بغلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 6 -09-2754-964 انتخاب
7- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (گوارش): خلاصه "هاریسون 2001 به همراه بخش‌های انتخابی از سسیل اسنشیال": رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.3 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 8 -90-5740-964 انتخاب
8- پرسش‌های طلایی داخلی - گوارش هاریسون و سسیل اسنشیال: مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ‌های تشریحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.150076 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 100000 ریال - 7 -149-157-600-978 انتخاب
9- گوارش
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:برندا‌جی هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 616.3 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 59000 ریال - 9 -069-101-600-978 انتخاب
10- درمان انواع دردها و بیماریهای گوارشی اسهال‌آور
نويسنده:مایکل ون‌استراتن ؛ مترجم: واحد‌تحقیقاتی‌گل‌نرگس‌(عج) - زمینه‌سازان ظهور امام عصر (عج) - دیویی: 610 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 1 -04-2819-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2