لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1537)
چاپ مجدد (2243)
تالیف (3679)
ترجمه (101)
تهران (3257)
شهرستان (523)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (3780) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ شیرازی از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم قزوینی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:رضا ایزدی ؛ مصحح:محمد قزوینی - میلاد - دیویی: 8fa1.32 - 384 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 4 سال 1383 - 20000 ریال - 5 -34-6261-964 انتخاب
2- گزیده‌یی از ابیات حافظ
نويسنده:هاشم اعتمادسرابی - محقق - دیویی: 8fa1.32 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 1 -92-6600-964 انتخاب
3- دیوان حافظ: از نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:سیدمحمدکاظم قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - شقایق - دیویی: 8fa1.32 - 436 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 13 سال 1383 - 6000 ریال - 8 -58-5542-964 انتخاب
4- دیوان کامل حافظ همراه با مقدمه، درست‌خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار، ترجمه عبارات عربی، فرهنگ لغات مشکل و اصطلاحات عرفانی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - طهوری - دیویی: 8fa1.32 - 500 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 50000 ریال - 9 -41-6414-964 انتخاب
5- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: همراه با زندگینامه خواجه: کاملترین فالنامه حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - فرهنگ و قلم - دیویی: 8fa1.32 - 576 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 6 سال 1383 - 16000 ریال - 7 -18-6989-964 انتخاب
6- فالنامه دیوان حافظ: تفسیر فال‌گونه اشعار به روایت استادی که دیر به دنیا آمده بود
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ - الهام - دیویی: 8fa1.32 - 514 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 125000 ریال - 8 -56-5077-600-978 انتخاب
7- دیوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:حسن ملائی‌تهرانی - صمد - دیویی: 8fa1.32 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3 -05-7398-964-978 انتخاب
8- دیوان حافظ خوشنویسی شده بر اساس نسخه مصحح شادروانان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی به انضمام تفسیر فالنامه
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ نقاش:محمود فرشچیان ؛ خطاط:عباس اخوین - زرین و سیمین - دیویی: 8fa1.32 - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 2 -28-7679-964-978 انتخاب
9- دیوان حافظ شیرازی بر اساس نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:محمدمهدی منصوری - شینه - دیویی: 8fa1.32 - 408 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 4 -5-94038-964-978 انتخاب
10- پیام‌های ادبی، اجتماعی، خواجه حافظ شیرازی
- امید فردا - دیویی: 8fa1.32 - 90 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 15000 ریال - 7 -36-8698-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 378