لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(167)
چاپ مجدد (73)
تالیف (180)
ترجمه (60)
تهران (169)
شهرستان (71)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجمع الجوامع
نويسنده:محمدحسین عقیلی‌خراسانی‌شیرازی - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 768 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -616-313-600-978 انتخاب
2- مخزن الادویه و تذکره اولی النهی
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ به‌اهتمام:یوسف بیگ‌باباپور ؛ ويراستار:مسعود غلامیه - سفیر اردهال - دیویی: 615.32 - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -271-313-600-978 انتخاب
3- طب الرضا (ع) و طب الصادق (ع) و طب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)
مترجم:جواد فاضل - دنیای کتاب - دیویی: 610.917671 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13500 ریال - 4 -111-346-964 انتخاب
4- فرهنگ لغات و اصطلاحات طبی و دارویی تحفه المومنین (تحفه حکیم مومن)
نويسنده:داود سلیمانی‌مقدم - چوگان - دیویی: 610.917671 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 370000 ریال - 5 -63-7463-600-978 انتخاب
5- طب الرضا (ع)
نويسنده:محسن شکری‌پینوندی - اسماءالزهرا - دیویی: 610 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 27000 ریال - 1 -1-92487-600-978 انتخاب
6- طب الرضا (ع)
نويسنده:محسن شکری‌پینوندی - الهام نور - دیویی: 610 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 27000 ریال - 7 -6-92417-600-978 انتخاب
7- الشامل فی الصناعه الطبیه (کتاب د)
نويسنده:علی‌بن‌ابی‌الحزم ابن‌نفیس ؛ مترجم:احسان مقدس - سفیر اردهال،نیلوبرگ - دیویی: 610.917671 - 192 صفحه - جلد 12 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 3 -736-313-600-978 انتخاب
8- شفاء و درمان با طب الصادق (ع)
نويسنده:حسین مردانپور - عصر جوان - دیویی: 610.917671 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 48000 ریال - 6 -81-8806-964-978 انتخاب
9- مخزن الادویه و تذکره اولی النهی
نويسنده:محمدحسین‌بن‌محمدهادی عقیلی‌علوی‌شیرازی ؛ ويراستار:نوشین شکوری ؛ ويراستار:افسانه حصیری - منشور سمیر - دیویی: 615.32 - 672 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 7 -60-7983-600-978 انتخاب
10- رسائل طبی (بقراطیه، شرح هلیله، مومیایی)
نويسنده: حنین‌بن‌اسحاق ؛ نويسنده:احمدبن‌محمد گیلانی - چوگان - دیویی: 610 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 ریال - 9 -36-7463-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24