لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(162)
چاپ مجدد (68)
تالیف (172)
ترجمه (58)
تهران (158)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (230) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طب الصادق
نويسنده:محسن شکری‌پینوندی - اسماءالزهرا - دیویی: 610 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 2 -4-92487-600-978 انتخاب
2- الادويه الموجوده بكل مكان
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ محقق:احسان مقدس - نوین‌پژوه سینا - دیویی: 610 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -0-98096-600-978 انتخاب
3- رسائل ابن میمون الطبیه
نويسنده:موسی‌بن‌عبدلله قرطبی ؛ مصحح:احسان مقدس - نیلوبرگ - دیویی: 610.9174327 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -21-6222-600-978 انتخاب
4- الحاوی فی الطب: در بیماری‌های گوش و بینی و دندان
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم:محمدابراهیم ذاکر ؛ زيرنظر:علی‌اکبر ولایتی - چوگان،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی - دیویی: 610.91767 - 356 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 8 -91-5682-964-978 انتخاب
5- طب الصادق
نويسنده:محسن شکری‌پینوندی - اسماءالزهرا - دیویی: 610 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 2 -4-92487-600-978 انتخاب
6- طب جامع پیامبر اعظم (ص)
نويسنده:لطیف راشدی ؛ نويسنده:سعید راشدی - گنجینه - دیویی: 610.917671 - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -01-6243-600-978 انتخاب
7- حشائش دیسقوریدوس
مترجم:علی‌بن‌شریف حسینی ؛ بازنويسي:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ بازنويسي:عباس حاجی‌آخوندی - چوگان،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دیویی: 615.32 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 280000 ریال - 3 -70-5682-964-978 انتخاب
8- طب الرضا (ع)
نويسنده:محسن شکری‌پینوندی - اسماءالزهرا - دیویی: 610 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 1 -1-92487-600-978 انتخاب
9- قرابادین معصومی
نويسنده:محمدمعصوم شیرازی ؛ مصحح:رشید تفقد - چوگان - دیویی: 615.32 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 470000 ریال - 9 -81-7463-600-978 انتخاب
10- مجمع الجوامع
نويسنده:محمدحسین عقیلی‌خراسانی‌شیرازی - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 768 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 550 نسخه - 8 -616-313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23