لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (45)
تالیف (91)
ترجمه (42)
تهران (111)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرتریت
مترجم:مریم قربانی - تیمورزاده،طبیب - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 14500 ریال - 3 -631-420-964-978 انتخاب
2- راهنمای بین‌المللی پزشکی برای کشتی‌ها
مترجم:سیدمصطفی صانعی ؛ ويراستار:حسن محراب ؛ ويراستار:سیدشهرام میرزمانی - اندیشمند - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 9 -135-519-964-978 انتخاب
3- آرتریت روماتوئید و اسپوندیلیت آنکیلوزان و آرتریت پسوریاتیک
گردآورنده:بابک بدایت ؛ گردآورنده:آرش بدایت - تیمورزاده،نشر طبیب - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 3 -071-420-964 انتخاب
4- آزمایش‌های مربوط به عروق کاتتریزاسیون قلبی: کاتتریزاسیون قلبی ترانس رادیال، تست ورزشی
گردآورنده:آرش بدایت ؛ مقدمه:سینا مرادمند - تیمورزاده،نشر طبیب،جامعه مدنی - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 9 -292-420-964 انتخاب
5- عالیه از آمپول نمی‌ترسد!
نويسنده:طیبه صالحی ؛ ويراستار:فاطمه ستوده ؛ تصويرگر:علی خدایی - موسسه نشر پنجره - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 2 -53-8890-964-978 انتخاب
6- پرورش عملی گوسفند به انضمام تغذیه و خوراک دادن
مترجم:مسعود هاشمی - فرهنگ جامع - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -10-5532-964 انتخاب
7- هپاتیت
نويسنده:باربارا شین ؛ مترجم:نصرت اسماعیلی ؛ مترجم:اقدس‌السادات هاشمی - زهد - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1800 نسخه - 2 -90-6997-964 انتخاب
8- چرا انسان بیمار می‌شود؟
نويسنده:مایک آنوین ؛ مترجم:مژگان مرادی‌کاونانی - نوبهار - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 2200 ریال - 2 -11-7072-964 انتخاب
9- هپاتیت
نويسنده:باربارا شین ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه - عصر کتاب - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -73-5723-964 انتخاب
10- مرور سریع بیماریهای زنان و مامایی با رویکرد یکپارچه موضوع محور: ژنیکولوژی مطبی و ژنیکولوژی کودکان
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:روشنک قطبی ؛ ويراستار:شهرزاد انصاری - گلبان،قاضی جهانی - 52 صفحه - جلد 26 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -218-150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14