لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (11)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های حقوقی در دوره‌های آموزشی تخصصی مشاورین املاک کشور
نويسنده:مرتضی یوسفی - مرتضی یوسفی - دیویی: 346.550437 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 3 -4598-04-964-978 انتخاب
2- آموزش فنون متصدی‌گری معاملات املاک
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.550437 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 35000 ریال - 1 -06-8170-964 انتخاب
3- راه‌کارهای واسطه‌گری و معاملات املاک
نويسنده:احمد اخوان‌رضایت - آسانا - دیویی: 346.550437 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22500 ریال - 5 -1-92253-964 انتخاب
4- آموزش فنون متصدی‌گری معاملات املاک
نويسنده:مرتضی یوسفی - خلیلیان - دیویی: 346.550437 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 35000 ریال - 1 -06-8170-964 انتخاب
5- مبانی و مفاهیم کلیات تفصیلی نظام حقوقی و معاملاتی بانضمام گزیده‌ای از قانون چگ و سفته (ویژه مشاورین املاک)
تهيه كننده:علیرضا ره‌کوی ؛ تهيه كننده:حسن فرج‌دنیوی ؛ تهيه كننده:فرامرز خسروی - نویسنده - دیویی: 346.5504363 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 2 -13-5674-600-978 انتخاب
6- شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت: مطالب تخصصی ثبت املاک، پرسش و پاسخ در ثبت املاک
نويسنده:حسین صباغیان - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.550438 - 188 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 4 -853-316-600-978 انتخاب
7- مسئولیت مدنی مشاوران املاک در حقوق ایران
نويسنده:نوید هاشمی ؛ مقدمه:محمدجواد صفار - نگاه بینه - دیویی: 346.550437 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 6 -06-7944-600-978 انتخاب
8- اجرای قانون مالیات بر درآمد املاک و موانع آن
نويسنده:شهناز آزادی - هفتان - دیویی: 336.240955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -49-7513-600-978 انتخاب
9- معاملات و امور ملکی (اجاره، انتقال مال غیرمنقول، انتقال ملک غیر، حق شفعه، معامله معارض)
نويسنده:سمانه ابوالحسنی - آلا قلم - دیویی: 346.5504363 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 90000 ریال - 5 -8-94479-600-978 انتخاب
10- معاملات و امور ملکی (اجاره، انتقال مال غیرمنقول، انتقال ملک غیر، حق شفعه، معامله معارض)
نويسنده:سمانه ابوالحسنی - سمانه ابوالحسنی - دیویی: 346.5504363 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -9576-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4