لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (47)
تالیف (100)
ترجمه (49)
تهران (116)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش
نويسنده:محمد فردوسی‌سوچلمایی - اراده - دیویی: 371.192 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -03-7963-600-978 انتخاب
2- خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان
نويسنده:ایوب ابراهیمی ؛ نويسنده:منصوره فتاحیان - احسن - دیویی: 371.26019 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -93-8927-964-978 انتخاب
3- مشق شب را شیرین کنیم!
نويسنده:کارولا انگلر ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 371.192 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -084-349-964-978 انتخاب
4- مشق شب را شیرین کنیم!
نويسنده:کارولا انگلر ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 371.192 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 964-349-084-X انتخاب
5- دنیایی بهتر با کودکانی هوشمند، مهربان و قدردان
نويسنده:گلدی هاون ؛ مترجم:طاهره امیدی - هانیوان - دیویی: 305.231 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -09-8298-964-978 انتخاب
6- نقش انجمن اولیا و مربیان در اثربخشی آموزشی
نويسنده:زهرا زارع ؛ نويسنده:محمدرضا عظمتی ؛ ويراستار:اکرم فعل‌عراقی - آواز - دیویی: 370.19 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -23-7966-600-978 انتخاب
7- پیامدهای آموزشی مشارکت والدین در انجمن اولیا و مربیان
نويسنده:طاهره اسمعیلی - موجک - دیویی: 371.19206 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -45-8634-600-978 انتخاب
8- چگونه از فرزند خود یک نابغه بسازیم؟
نويسنده:شاکونتالا دوی ؛ مترجم:زهره زاهدی - جیحون - دیویی: 649.68 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 8 -36-6534-964 انتخاب
9- How your child learns best: brain - friendly strategies you can use to ignite your child's learning and increase school success
نويسنده:Judy Willis - نخبگان فردا - دیویی: 370.1523 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 230000 ریال - 5 -2068-4022-1-978 انتخاب
10- نقش خانواده انعطاف‌پذیر بر انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسین استادی - حافظ پژوه - دیویی: 371.30281 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -94-2666-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15