لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (194)
تالیف (297)
ترجمه (0)
تهران (289)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (297) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون روابط موجر و مستاجر: بانضمام آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376: قانون...
به‌اهتمام:حسین ساعتچی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.550434 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 ریال - 5 -30-6153-964 انتخاب
2- تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها یا تاخیر در پرداخت آن
نويسنده:مهدی زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - دیویی: 346.5507 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -37-7654-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمانها
نويسنده:محمد عرفان ؛ نويسنده:قربان نگاری - اندیشه رفیع - دیویی: 346.550334 - 276 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 6 -049-987-964-978 انتخاب
4- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی: همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 45000 ریال - 4 -5-96889-964-978 انتخاب
5- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرااز اول مهرماه 1376 قانون روابط موجر و مستاجر ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 4500 ریال - 6 -41-6221-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات: قانون آپارتمانها
تدوين:زاهد حمید - زرین‌مهر - دیویی: 346.550434 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 48000 ریال - 7 -029-237-600-978 انتخاب
7- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
نويسنده:بهمن کشاورز - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.550434 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 55000 ریال - 6 -674-981-964-978 انتخاب
8- قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقی کنونی: به انضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه‌های اجاره‌نامه محلهای مسکونی و تجاری
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 26000 ریال - 0 -02-2661-964 انتخاب
9- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرا از اول مهرماه 1376، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 7500 ریال - 964-6221-67-X انتخاب
10- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرااز اول مهرماه 1376 قانون روابط موجر و مستاجر ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 ریال - 5 -33-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30