لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (118)
تالیف (197)
ترجمه (0)
تهران (190)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (197) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - مسئولیت
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 49 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -34-6567-964-978 انتخاب
2- حقوق عینی در فرآیند ثبت املاک و اراضی
نويسنده:عطیه وشاق - آداک - دیویی: 346.550438 - 228 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -0-98647-600-978 انتخاب
3- قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - مسئولیت
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 50 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -34-6567-964-978 انتخاب
4- وضعیت حقوقی مطالبه بهاء اراضی و املاک و مستحدثاث و حقوق متعلقه املاک واقع در طرح‌های عمرانی دولت و شهرداریها
نويسنده:عزیزعلی فتحی‌قلعه‌جق ؛ نويسنده:رضا فتحی‌قلعه‌جق - سنجش و دانش - دیویی: 346.55044 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 1 -497-469-600-978 انتخاب
5- قانون تملک آپارتمان‌ها
گردآورنده:حسین محمدی‌نژاد‌طولارود - نگاره مینیاتور - دیویی: 346.55043 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -7-95123-600-978 انتخاب
6- مسائل حقوقی آپارتمان‌ها: قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، همراه با راهنمای طرح دعاوی در رابطه با اختلافات ...
نويسنده:امیرهوشنگ ساسان‌نژاد - فردوسی - دیویی: 346.550434 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 200000 ریال - 2 -94-5988-964-978 انتخاب
7- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1395 - 200000 ریال - 1 -22-6567-964-978 انتخاب
8- حقوق مدنی 2 حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف
نويسنده:مهراب داراب‌پور - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.5504 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 9 -884-981-964-978 انتخاب
9- حقوق تحلیلی اراضی و املاک: اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک شامل: تعاریف انواع اراضی، ادله ...
نويسنده:بهرام حسن‌زاده - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.550434 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 85000 ریال - 0 -832-981-964-978 انتخاب
10- اداره امور اموال ویژه مدیران مالی - دانشجویان - امناء اموال
نويسنده:سیدکاظم امینی ؛ نويسنده:فرح‌دخت گودرزی ؛ ويراستار:امیرعباس امینی - مدیریت - دیویی: 346.5504 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 16500 ریال - 5 -20-7285-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20