لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (115)
تالیف (181)
ترجمه (11)
تهران (172)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (64)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مالیه عمومی برای رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:احمد توکلی ؛ ويراستار:زهیر توکلی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 336 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 37000 ریال - 1 -725-459-964-978 انتخاب
2- مالیه عمومی در تئوری و عمل
نويسنده:ریچارد ماسگریو ؛ نويسنده:پگی ماسگریو ؛ مترجم:مسعود محمدی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان - دیویی: 657.835042 - 560 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 30000 ریال - 9 -654-425-964 انتخاب
3- مالیه عمومی
نويسنده:لطفعلی بخشی - اقتصاد فردا - دیویی: 336.73 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 100000 ریال - 0 -5-93592-964-978 انتخاب
4- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:مهدی تقوی - فروردین - دیویی: 336 - 344 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
5- مالیه عمومی و بودجه
نويسنده:علی طاهری‌هشی ؛ نويسنده:معصومه طاهری‌هشی - مکتب ماهان - دیویی: 336 - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 8 -14-6575-600-978 انتخاب
6- مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها (رشته مدیریت و حسابداری)
نويسنده:جمشید پژوهان ؛ ويراستار:یگانه موسوی‌جهرمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 336.73 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1384 - 10800 ریال - 7 -237-455-964 انتخاب
7- حسابداری مالی (حسابداری شعب و شرکتهای تضامنی)
گردآورنده:بهرام ملکی‌محسنی - تبلور دانش - دیویی: 657 - 192 صفحه - (در13جلد ) - جلد 10 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -97-2746-964-978 انتخاب
8- مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها (رشته مدیریت و حسابداری)
نويسنده:جمشید پژوهان ؛ ويراستار:یگانه موسوی‌جهرمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 336.73 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 10800 ریال - 7 -237-455-964 انتخاب
9- کندوکاوهای فلسفی مالیات و عدالت مباحث ملی و جهانی
ويراستار:هلموت‌پی گایسباوئر ؛ ويراستار:گوتفرید شوایگر ؛ ويراستار:کلمنتس سدماک - شاپرک سرخ - دیویی: 343.04 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -233-463-600-978 انتخاب
10- راهنما و نمونه سوالات مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها (رشته مدیریت و حسابداری) بر اساس کتاب دکتر جمشید پژویان
نويسنده:محمدرضا عباسی‌استمال - فروزش - دیویی: 336 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 80000 ریال - 1 -174-547-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20