لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (28)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (50)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 4 -27-5849-964-978 انتخاب
2- حسابداری و حسابرسی دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات ناظر بر حسابداری دولتی
نويسنده:افشین نخبه‌فلاح ؛ نويسنده:عباس خوش‌مهر ؛ نويسنده:امراله صادقی - کیومرث - دیویی: 657.61 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 120000 ریال - 3 -25-5540-600-978 انتخاب
3- اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران
نويسنده:محمد مصدق ؛ مقدمه:عزت‌الله سحابی - فرزان روز - دیویی: 343.5503 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 2 -63-6138-964 انتخاب
4- مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 55000 ریال - 5 -33-5849-964-978 انتخاب
5- حقوق مالی و مالیه عمومی: به ضمیمه قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن - 80/11/27
نويسنده:ابوالفضل رنجبری ؛ نويسنده:علی بادامچی - مجد - دیویی: 346.55 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 85000 ریال - 0 -08-7820-964-978 انتخاب
6- مالیه‌ی عمومی از منظر قانون جدید مالیاتهای مستقیم
نويسنده:خدیجه کریمی - میزان - دیویی: 343.5503 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 1 -955-511-964-978 انتخاب
7- کتاب طلایی حقوق مالی و مالیه عمومی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
گردآورنده:نعیم نوربخش ؛ گردآورنده:نساء حیدری ؛ ويراستار:آتنا فضلی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 343.5503 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 9 -481-248-600-978 انتخاب
8- حسابداری و حسابرسی دولتی (بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی) مشتمل بر قوانین و مقررات ناظر بر حسابداری دولتی ...
نويسنده:افشین نخبه‌فلاح ؛ نويسنده:امیر صادقی ؛ نويسنده:علی محمودآبادی - کیومرث - دیویی: 657.61 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 250000 ریال - 3 -96-5540-600-978 انتخاب
9- حقوق مالی و مالیه عمومی: به ضمیمه قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن - 80/11/27
نويسنده:ابوالفضل رنجبری ؛ نويسنده:علی بادامچی - مجد - دیویی: 346.55 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 48000 ریال - 9 -08-7820-964 انتخاب
10- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط
گردآورنده:علی پاشامحمدنوری - شرکت تعاونی سازمان معین ادارات - دیویی: 343.5503 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 35000 ریال - 2 -28-7823-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6