لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(226)
چاپ مجدد (41)
تالیف (258)
ترجمه (9)
تهران (226)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (267)

تعداد یافت شده (267) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هورمون‌های جفتی در بارداری و زایمان "مرجع (دانشگاهی)"
گردآورنده:سلمی شریف - مدرسان شریف - دیویی: 618.2 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 67000 ریال - 6 -899-268-600-978 انتخاب
2- مجموعه سوالات و پاسخ‌های هفت ارتقا و بورد جراحی زنان و زایمان
گردآورنده:شهرزاد شیخ‌حسنی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 618.1007 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 54500 ریال - 9 -556-420-964-978 انتخاب
3- مجموعه سئوالات کارشناسی مامایی: از سال 1373 تا 1380
نويسنده:شادی اسدی - بابازاده - دیویی: 618.2 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 23000 ریال - 0 -08-6772-964 انتخاب
4- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی مامایی کاردانی به کارشناسی سال 94 (بخش دوم)
نويسنده: دپارتمان مامایی مدرسان شریف - مدرسان شریف - دیویی: 618.2 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 0 -4342-11-964-978 انتخاب
5- زنان و مامایی (2)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 610.76 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -065-523-964 انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ‌های تشریحی: مامایی و بیماری‌های زنان دنفورث: رفرانس آزمون پذیرش دستیار
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک،فرانشر - دیویی: 618.10076 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 16500 ریال - 1 -7-93187-964 انتخاب
7- مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مامایی (آزمون‌های 80-79 تا 96-95) تمامی دروس (غیر از زبان انگلیسی)، پاسخ‌های تحلیلی و ...
تدوين:آزاد مهدیه ؛ گردآورنده:هدی تفضلی‌هرندی ؛ گردآورنده:منصوره یزدخواستی - جامعه‌نگر - دیویی: 618.20076 - 784 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 499000 ریال - 8 -558-101-600-978 انتخاب
8- استاد بانک اطلاعات مامایی دکتر قاضی جهانی ویژه آزمون کارشناسی ارشد مامایی (مخصوص آزمون سال 1398): بارداری و زایمان، قسمت اول: لیبر و زایمان
نويسنده:بهرام قاضی‌جهانی - گلبان نشر،قاضی جهانی - دیویی: 618.2076 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2 -342-150-964-978 انتخاب
9- نمونه سوالات و پاسخ‌های مامایی (بخش ششم): کاردانی به کارشناسی سال 94
نويسنده: دپارتمان مامایی مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 618.2 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60600 ریال - 2 -0393-05-600-978 انتخاب
10- زنان 1 (دنفورث 2003)
گردآورنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 610.7 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7 -004-523-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27