لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (28)
تالیف (35)
ترجمه (76)
تهران (84)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی کشش
نويسنده:برد واکر ؛ مترجم:حسین تیموری‌زمانه ؛ مترجم:سیدمحمدامین علوی - علوم و فنون پزشکی اهواز - دیویی: 613.71 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 4 -33-7937-600-978 انتخاب
2- تمرینات قدرتی بر مبنای وزن بدن: 12 هفته برای عضله‌سازی و چربی‌سوزی
نويسنده:جی کاردیلو ؛ نويسنده:سعید شاملوکاظمی ؛ نويسنده:امیر شاملوکاظمی - مبانی - دیویی: 613.7 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 3 -8-95593-622-978 انتخاب
3- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:امید کاشی ؛ مترجم:صادق کریمی - علوم ورزشی - دیویی: 611.73 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -29-6467-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی ویژه مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 613.71122 - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 1 -07-5319-600-978 انتخاب
5- تمرین قدرتی برای مردان
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:مهری آزادی‌چگنی ؛ مترجم:آزاده کرمی‌نژاد - حتمی - دیویی: 613.713 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 6 -01-6904-600-978 انتخاب
6- تمرینات قدرتی انجمن ملی فعالیت‌های قدرتی و آماده‌سازی
نويسنده:لی.ای. براون ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:صادق امانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 612.713 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 145000 ریال - 4 -2068-10-964-978 انتخاب
7- آناتومی بدنسازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:هیمن محمدی ؛ مترجم:هیمن ابراهیمی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 292000 ریال - 0 -45-6467-600-978 انتخاب
8- برنامه نهایت عضله: طراحی علمی تمرین با وزنه
نويسنده:برد شونفلد ؛ مترجم:محسن ثالثی ؛ مترجم:محمدعلی فرهنگ‌مهر - نوید شیراز - دیویی: 613.713 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 9 -667-192-600-978 انتخاب
9- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 641.5638 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
10- اندازه‌گیری قدرت عضلات در افراد ورزشکار، سالم، بیمار
نويسنده:مجید حسینی - معارف - دیویی: 612.76 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12500 ریال - 3 -0-90000-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12