لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(440)
چاپ مجدد (438)
تالیف (440)
ترجمه (438)
تهران (713)
شهرستان (165)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (878) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون جذب
نويسنده:مایکل‌جی. لوسیر ؛ مترجم:نوشین بکتاش - هورمزد - دیویی: 131 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5 -02-5361-600-978 انتخاب
2- اعتماد به نفس، عشق ثمربخش، آرامش ذهن
نويسنده:سوزان‌جی. جفرز ؛ مترجم:پریسا محمدی ؛ ويراستار:زهرا مردانی - در دانش بهمن - دیویی: 155.2 - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 16000 ریال - 7 -63-2650-964-978 انتخاب
3- حال خوب
نويسنده:صادق عبادی ؛ ويراستار:محسن هلیلی - صادق عبادی - دیویی: 158.1 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 0 -4329-04-600-978 انتخاب
4- سطل شما چقدر پر است؟
نويسنده:تام راث ؛ نويسنده:دونالد کلیفتون ؛ مترجم:منیژه جلالی - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 18000 ریال - 7 -441-442-964 انتخاب
5- تکنیک‌های مثبت و زندگی‌بخش
نويسنده:امیرملک محمودی‌الیگودرزی ؛ نويسنده:فاطمه ملکی - مشعل هدایت - دیویی: 158.1 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 3 -6-91551-600-978 انتخاب
6- سریعترین روش پرتاب از وضع موجود به نقطه مطلوب ...! = The faster way to throw ...
نويسنده:بهزاد صفاجو ؛ نويسنده:آوات عبدالله‌پور - دانش و فن - دیویی: 158.1 - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -46-2945-964-978 انتخاب
7- قانون جذب
نويسنده:مایکل‌جی. لوسیر ؛ مترجم:مهرناز منتصرکوهساری - قاصدک صبا،هگمتان - دیویی: 131 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 30000 ریال - 9 -4-90455-600-978 انتخاب
8- شگفتیهای ذهن انسان (باور کنید که می‌توانید)
گردآورنده:مهناز میری - سهی - دیویی: 152.188 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 4 -10-6762-600-978 انتخاب
9- خوش‌بینی پایدار: پرورش تواناییهای عمیق برای مدیریت عدم اطمینان، فرصت، گرفتاری و تغییر
نويسنده:پریس پریچت ؛ مترجم:مهربانو عنقایی ؛ ويراستار:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 158.1 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -6-96284-964 انتخاب
10- سرزمین خوش‌بینی: گام به گام تا خشنودی پایدار
نويسنده:احمد ستایش - تعالی - دیویی: 158.1 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 5 -46-7547-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 88