لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1227)
چاپ مجدد (6182)
تالیف (7409)
ترجمه (0)
تهران (7344)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7377)

تعداد یافت شده (7409) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیک رزمندگان 10: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (علوم تجربی - علوم ریاضی) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 76 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 ریال - 3 -027-355-964 انتخاب
2- پیک رزمندگان 9: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (علوم تجربی - علوم ریاضی) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 76 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 ریال - 5 -026-355-964 انتخاب
3- پیک رزمندگان 12: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (علوم تجربی - علوم ریاضی) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 66 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 ریال - 964-355-029-X انتخاب
4- پیک رزمندگان 11: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (علوم تجربی - علوم ریاضی) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 68 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 ریال - 1 -028-355-964 انتخاب
5- راهنمای تفکیکی دروس سال اول نظام جدید 1380-81
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 373.236076 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 22000 ریال - 9 -94-6666-964 انتخاب
6- آموزش مکاتبه‌ای کنکور پایندگان راه دانش - دروس عمومی
- آبشار - دیویی: 373.238076 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 50000 ریال - 1 -44-6484-964 انتخاب
7- راهنمای دروس سال اول نظام جدید
نويسنده:سیدمحمدجواد حجازی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ زيرنظر:محمدحسین محسنیان - حافظ نوین - دیویی: 373.236076 - 844 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 2 -75-6180-964 انتخاب
8- راهنمای تفکیکی دروس سال دوم نظام جدید 1380 - 81
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 373.236076 - 952 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 964-7333-03-X انتخاب
9- آموزش کل دروس سال اول دبیرستان
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - نشر آبرنگ - دیویی: 373.238076 - 872 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 35000 ریال - 3 -38-6977-964 انتخاب
10- راهنمای تفکیکی دروس سال دوم نظام جدید 1380 - 81
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 373.236076 - 952 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 30000 ریال - 964-7333-03-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 741