لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (41)
تالیف (160)
ترجمه (7)
تهران (48)
شهرستان (119)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (167) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختیار معرفه الرجال: المعروف برجال الکشی (ره) و فهرس الرجال اختیار معرفه الرجال للکشی
نويسنده:محمدبن‌عمر کشی ؛ مصحح:حسن مصطفوی - مرکز نشر آثار علامه مصطفوی - دیویی: 297.267 - 346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 5 -1-94683-964 انتخاب
2- الاجازه الکبیره
نويسنده:عبدالله‌بن‌نورالدین جزایری ؛ گردآورنده:محمد سمامی‌حائری - کتابخانه عمومی آیه‌الله العظمی مرعشی نجفی - دیویی: 297.292 - 320 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1500 ریال - انتخاب
3- اجازات الحدیث
نويسنده:سیداحمد حسینی ؛ به‌اهتمام:محمدباقربن‌محمدتقی مجلسی - مکتب ‌آیت‌الله ‌العظمی ‌مرعشی ‌نجفی ‌العامه - دیویی: 297.267 - 450 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - انتخاب
4- م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال ‌‌ال‍ح‍دی‍ث‌ و ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ طب‍ق‍ات ‌‌ال‍رواه‌
نويسنده:سیدابوالقاسم خوئی - مرکز نشر آثار شیعه - دیویی: 297.2924 - 470 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - انتخاب
5- الجیزه الوجیزه: من السلسله العزیزه
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌جلالی ؛ نويسنده:هادی نجفی - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 297.264 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 6 -29-9887-964-978 انتخاب
6- طبقات الاجازات بالروایات
نويسنده:سیدحسن صدر ؛ محقق:ناصرالدین انصاری‌قمی - موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - دیویی: 297.264 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 8 -64-5676-600-978 انتخاب
7- جوامع حدیثی شیعه
نويسنده:هادی حجت - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 297.267 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 240000 ریال - 0 -241-530-964-978 انتخاب
8- روایات زنان در کتب حدیث شیعه
نويسنده:مهدی مهریزی - دارالحدیث - دیویی: 297.292 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -981-493-964-978 انتخاب
9- الموسوعه الرجالیه: القسم الثانی: ترتیب الرجال اسانید الکتب الاربعه
نويسنده:جواد تبریزی ؛ محقق:جواد قیومی‌اصفهانی - دارالصدیقه الشهیده (س) - دیویی: 297.293 - 584 صفحه - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -34-6226-600-978 انتخاب
10- الثقات الاخیار من رواة الاخبار
نويسنده:حسین مظاهری - موسسه فرهنگی، مطالعاتی الزهراء (ع) - دیویی: 297.264 - 800 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 5 -5-96108-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17