لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرداخت‌های مالی و تضمین‌های آن در تجارت بین‌الملل (به زبان ساده)
نويسنده:احسان حبیبی‌دهکردی ؛ نويسنده:افسانه حبیبی‌دهکردی - سنجش و دانش - دیویی: 332.042 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -026-469-600-978 انتخاب
2- مسوولیت تضامنی در پرتو قوانین موضوعه
- سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 346.55074 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 9 -137-275-600-978 انتخاب
3- مالیه و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین‌الملل)
نويسنده:حسین قربانیان - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود - دیویی: 332.042 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 9 -4676-10-964-978 انتخاب
4- ضمان تضامنی مسئولیت تضامنی
تدوين:محمدرضا کاظمی‌ناقچی ؛ تدوين:حسین موجودی - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 346.55074 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 1 -76-6769-622-978 انتخاب
5- ضمان و آثار آن میان اطراف عقد ضمان در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی
نويسنده:حسن مریخ‌طارس - پژوهشگر برتر - دیویی: 346.55074 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -11-8844-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1