لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (133)
تالیف (148)
ترجمه (74)
تهران (174)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (110)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 30 سال 1392 - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
2- کلیات بهداشت محیط
نويسنده:جوزف سالواتو ؛ نويسنده:نلسون نمرو ؛ نويسنده:فرانکلین آژاردی - خانیران - دیویی: 628 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -33-5621-600-978 انتخاب
3- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:طاهره علی‌بابایی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
4- شناخت محیط زیست: زمین، سیاره‌ی زنده
نويسنده:دانیل بوتکین ؛ نويسنده:ادوارد کلر ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 363.7 - 722 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 250000 ریال - 1 -068-324-964 انتخاب
5- محاسبات فنی در مهندسی محیط زیست
نويسنده:فرانک‌آر اسپلمن ؛ نويسنده:نانسی‌ای. وایتینگ ؛ مترجم:نعمت‌الله جعفرزاده‌حقیقی‌فرد - خانیران - دیویی: 628.95 - 442 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5 -23-5621-600-978 انتخاب
6- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 44 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
7- از حیات تا حیاط
نويسنده:مهدی ابهامی ؛ بازنويسي:محمد سعادتمند ؛ ويراستار:منیرالسادات موسوی - سعیدی‌منش - دیویی: 374 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4 -02-8614-964 انتخاب
8- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 59 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
9- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 66 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
10- نه یک انتخاب که تنها انتخاب
نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ نويسنده:پریسا پاشایی - شاکر - دیویی: 363.700955 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 150000 ریال - 8 -57-2883-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23