لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (133)
تالیف (148)
ترجمه (74)
تهران (174)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (110)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت محیط زیست: زمین سیاره‌ی زنده
نويسنده:دانیل بوتکین ؛ نويسنده:ادوارد کلر ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 363.7 - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 1 -068-324-964 انتخاب
2- کارنامه زیست محیطی دولت (1382 - 1376)
گردآورنده: معاونت‌محیط‌زیست‌انسانی - موج سبز - دیویی: 363.700955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 964-8409-03-X انتخاب
3- آی فیتیله آی فیتیله، بازم یه روز تعطیله
شاعر:اکرم حصاری ؛ تصويرگر:سمیرا قربانی‌رضایی - امید مهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -045-154-600-978 انتخاب
4- منابع طبیعی و محیط زیست: رشته‌های امور زراعی و باغی - امور دامی گروه تحصیلی کشاورزی
نويسنده:نبی‌الله مقیمی ؛ نويسنده:محسن طرزی‌مقدم ؛ نويسنده:محمد حاجی‌بیگلو - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - دیویی: 333.9516 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4000 ریال - 6 -0732-05-964 انتخاب
5- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 2800 نسخه - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
6- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 43 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
7- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
8- آلودگی هوا
نويسنده:شارون دالگلیش ؛ مترجم:شهرزاد فتوحی ؛ ويراستار:عاطفه سلیمانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7392 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -060-389-964-978 انتخاب
9- مدیریت محیط زیست در یک هفته
نويسنده:مارک یوکسون ؛ مترجم:مهنوش اسدیان ؛ ويراستار:بدری نیک‌فطرت - یساولی - دیویی: 363.7 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 1 -248-306-964 انتخاب
10- محیط زیست
نويسنده:محمدرضا خواجه‌خسروی ؛ نويسنده:نسرین شیرازی ؛ نويسنده:زهرا پروین - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 51 سال 1393 - 1900 نسخه - 50000 ریال - 9 -0363-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23