لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (4)
ترجمه (17)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حفاظت محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 7 -136-389-964-978 انتخاب
2- محیط زیست
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:ترانه طاهری ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -115-389-964 انتخاب
3- می‌دانی چرا آسمان سوراخ شده است؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:شان کلری ؛ مترجم:لیدا شریف‌زاده - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1700 نسخه - 90000 ریال - 4 -0412-08-964-978 انتخاب
4- می‌دانی چرا آسمان سوراخ شده است؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:شان کلری ؛ مترجم:لیدا شریف‌زاده - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3100 نسخه - 40000 ریال - 4 -0412-08-964-978 انتخاب
5- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ نويسنده:پولین هویل ؛ نويسنده:گلوریا نیمن‌کو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 7 -821-353-964-978 انتخاب
6- آینده زمین
گردآورنده:خدیجه مقدم ؛ نقاش:حسین مهدیان ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی - توکا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -18-6645-964 انتخاب
7- آینده زمین
گردآورنده:خدیجه مقدم ؛ نقاش:حسین مهدیان ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی - توکا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 6 -18-6645-964 انتخاب
8- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:محمدعلی شمیم ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -821-353-964 انتخاب
9- زمین خود شمائید: از نفس دایناسورها تا پیتزای خاک: زمین را بشناسید تا بتوانید بهتر از این بسازیدش
نويسنده:دیوید سوزوکی ؛ نويسنده:کتی واندرلیندن ؛ مترجم:طاهره رنجبر - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - 130 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 5 -116-324-964 انتخاب
10- تو زمینی، من زمینم
نويسنده:کتی وندرلیندن ؛ مترجم:فروزان ثقه‌الاسلامی ؛ ويراستار:عرفان ثابتی - عماد - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -2-93335-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3