لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (4)
ترجمه (17)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌دانی چرا آسمان سوراخ شده است؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:شان کلری ؛ مترجم:لیدا شریف‌زاده - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3100 نسخه - 40000 ریال - 4 -0412-08-964-978 انتخاب
2- آینده زمین
گردآورنده:خدیجه مقدم ؛ نقاش:حسین مهدیان ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی - توکا - دیویی: 363.73 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -18-6645-964 انتخاب
3- حفاظت محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -136-389-964-978 انتخاب
4- محیط زیست
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:ترانه طاهری ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -115-389-964 انتخاب
5- حفاظت محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -136-389-964 انتخاب
6- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
7- محیط
نويسنده:لس کمبل ؛ نويسنده:پولین هویل ؛ نويسنده:گلوریا نیمن‌کو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 7 -821-353-964-978 انتخاب
8- تو زمینی، من زمینم
نويسنده:کتی وندرلیندن ؛ مترجم:فروزان ثقه‌الاسلامی ؛ ويراستار:عرفان ثابتی - عماد - دیویی: 333.72 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -2-93335-964 انتخاب
9- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
10- محیط زیست
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:ترانه طاهری ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 502.8 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 2 -115-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3