لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (4)
ترجمه (17)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همگام با طبیعت
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:زهره دادور ؛ نقاش:کولین ولف - جهان‌آرا - دیویی: 591 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -63-6440-964 انتخاب
2- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 18000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
3- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
4- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 18000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
5- حفاظت محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 4 -136-389-964 انتخاب
6- آینده زمین
گردآورنده:خدیجه مقدم ؛ نقاش:حسین مهدیان ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی - توکا - دیویی: 363.73 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 ریال - 6 -18-6645-964 انتخاب
7- آینده زمین
گردآورنده:خدیجه مقدم ؛ نقاش:حسین مهدیان ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی - توکا - دیویی: 363.73 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 ریال - 6 -18-6645-964 انتخاب
8- تو زمینی، من زمینم
نويسنده:کتی وندرلیندن ؛ مترجم:فروزان ثقه‌الاسلامی ؛ ويراستار:عرفان ثابتی - عماد - دیویی: 333.72 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 5 -2-93335-964 انتخاب
9- می‌دانی چرا آسمان سوراخ شده است؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:شان کلری ؛ مترجم:لیدا شریف‌زاده - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 90000 ریال - 4 -0412-08-964-978 انتخاب
10- زمین خود شمائید: از نفس دایناسورها تا پیتزای خاک: زمین را بشناسید تا بتوانید بهتر از این بسازیدش
نويسنده:دیوید سوزوکی ؛ نويسنده:کتی واندرلیندن ؛ مترجم:طاهره رنجبر - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 333.72 - 130 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 28000 ریال - 5 -116-324-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3