لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین ماجرای عشقی من در بوته‌ای یادگیری زایشی
نويسنده:اختر محمدی - بازاندیشی - دیویی: 401.41 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 7 -6-98136-600-978 انتخاب
2- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - دیویی: 401.41 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1