لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(413)
چاپ مجدد (620)
تالیف (16)
ترجمه (1017)
تهران (920)
شهرستان (113)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1033) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - فردوس - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 0 -112-320-964 انتخاب
2- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:داریوش شاهین ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - 732 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 6 -55-8155-964-978 انتخاب
3- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهیدی - مجید،به‌سخن - 522 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 6 -102-453-964-978 انتخاب
4- تسخیرشدگان (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -321-351-964-978 انتخاب
5- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -316-351-964 انتخاب
6- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - چلچله - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 1 -84-8329-964-978 انتخاب
7- سعادت زناشویی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -583-362-964-978 انتخاب
8- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
9- دور از خانه
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:زهره مستی - نوید ظهور - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 2 -6-92320-600-978 انتخاب
10- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - 300 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1650 نسخه - 5 -415-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 104