لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(423)
چاپ مجدد (643)
تالیف (16)
ترجمه (1050)
تهران (947)
شهرستان (119)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1066) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگ و صلح (جلد 3 و 4)
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 722 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 9 -027-448-964 انتخاب
2- کودکی و نوجوانی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.733 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 49500 ریال - 5 -035-172-964-978 انتخاب
3- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهدی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 891.733 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 700 نسخه - 280000 ریال - 5 -045-253-600-978 انتخاب
4- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهری آهی - خوارزمی - دیویی: 891.733 - 782 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 5500 نسخه - 6 -002-487-964 انتخاب
5- شنل
نويسنده:نیکلای‌واسیلیویچ گوگول ؛ مترجم:محمد آسیم - ادیسون - دیویی: 891.733 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 5000 ریال - 3 -8-91869-600-978 انتخاب
6- چهل و یکمین
نويسنده:بوریس لاورنیوف ؛ مترجم:علی‌اکبر راستکارمحمودزاده - فروغ آزادی - دیویی: 891.733 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -88-6971-964-978 انتخاب
7- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهدی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 891.733 - 662 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 5 -045-253-600-978 انتخاب
8- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 38000 ریال - 0 -238-448-964-978 انتخاب
9- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - آوای دانیال - دیویی: 891.733 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 320000 ریال - 5 -18-8143-600-978 انتخاب
10- سه سال
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:زهره مستی - نوید ظهور - دیویی: 891.733 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 125000 ریال - 0 -70-6883-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 107