لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(436)
چاپ مجدد (656)
تالیف (16)
ترجمه (1076)
تهران (969)
شهرستان (123)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (1092) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیچارگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 891.733 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 64000 ریال - 4 -069-185-964-978 انتخاب
2- تسخیرشدگان (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 1004 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -321-351-964-978 انتخاب
3- معرفی برادران کارامازوف اثر فیودور داستایوسکی
تصويرگر:علی نامور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 808.8 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -184-303-964-978 انتخاب
4- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - چشمه - دیویی: 891.733 - 1020 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1395 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 4 -211-362-964-978 انتخاب
5- جنگ و صلح (جلد اول و دوم)
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:کاظم انصاری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 668 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -0416-00-964-978 انتخاب
6- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن - دیویی: 891.733 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 750000 ریال - 4 -38-7987-600-978 انتخاب
7- جنگ و صلح (جلد اول و دوم)
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی ؛ ويراستار:قاسم روبین - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 746 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 0 -026-448-964 انتخاب
8- جوان خام
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 762 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 5 -580-351-964-978 انتخاب
9- یادداشتهای زیرزمینی با چهارده تفسیر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:حمیدرضا آتش‌برآب - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 891.733 - 576 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 300000 ریال - 0 -776-121-600-978 انتخاب
10- پرتره
نويسنده:نیکلای‌واسیلیویچ گوگول ؛ مترجم:پرویز همتیان‌بروجنی - نشر چشمه - دیویی: 891.733 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 0 -182-362-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 110