لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(367)
چاپ مجدد (554)
تالیف (17)
ترجمه (904)
تهران (831)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (921) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابلوموف و ابلومویسم چیست؟
نويسنده:ایوان‌آلکساندروویچ گنچاروف ؛ نويسنده:دابرو لیوبوف ؛ مترجم:سروش حبیبی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 1000 نسخه - 15500 ریال - 7 -0422-00-964 انتخاب
2- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:احد علیقلیان - نشر مرکز - 856 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 495000 ریال - 3 -242-213-964-978 انتخاب
3- همزاد
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:نسرین مجیدی - روزگار - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 7 -525-374-964-978 انتخاب
4- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:احد علیقلیان - نشر مرکز - 736 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 800 نسخه - 395000 ریال - 1 -220-213-964-978 انتخاب
5- تمساح
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:حسن اکبریان‌طبری - کتابسرای ‌تندیس - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -040-182-600-978 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 590 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1395 - 2200 نسخه - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
7- همزاد
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر ماهی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 7 -144-209-964-978 انتخاب
8- در آستانه فردا
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:محمدهادی شفیعیها - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -469-121-600-978 انتخاب
9- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 2200 نسخه - 5 -113-448-964 انتخاب
10- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - 426 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1650 نسخه - 8 -414-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 93