لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(472)
چاپ مجدد (682)
تالیف (28)
ترجمه (1126)
تهران (1020)
شهرستان (134)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (1154) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - دیویی: 891.733 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
2- تسخیرشدگان (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 1000 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 380000 ریال - 4 -321-351-964-978 انتخاب
3- رویای عموجان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آلک قازاریان ؛ ويراستار:جمشید رشیدی - جامی - دیویی: 891.733 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 400 نسخه - 150000 ریال - 8 -39-2575-964-978 انتخاب
4- مرگ ایوان ایلیچ
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:حمیدرضا آتش‌برآب - هرمس - دیویی: 891.733 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 3 -790-363-964-978 انتخاب
5- مرگ ایوان ایلیچ
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 3 -307-448-964 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهیدی - مجید - دیویی: 891.733 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 3 -103-453-964-978 انتخاب
7- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -31-7159-600-978 انتخاب
8- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسماعیل قهرمانی‌پور - سمیر - دیویی: 891.733 - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 150 نسخه - 7 -187-220-964-978 انتخاب
9- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:فرزانه پارسا - دنیای نو - دیویی: 891.733 - 710 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9 -42-6564-964 انتخاب
10- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ تلخيص:مصطفی جمشیدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 891.733 - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 7 -165-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 116