لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Research handbook in international economic law
نويسنده:Andrew T. Guzman ؛ نويسنده:Alan O. Sykes - خرسندی - 634 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
2- قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
نويسنده:عزیز عالی‌ور - سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -30-6285-964-978 انتخاب
3- قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
نويسنده:عزیز عالی‌ور - سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 500 نسخه - 18000 ریال - 9 -30-6285-964-978 انتخاب
4- قیمت‌گذاری انتقالات: رهنمون‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای موسسات چندملیتی و سازمان‌های مالیاتی
نويسنده:محمدرضا لرزاده - طراحان ایماژ - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 8 -22-6158-600-978 انتخاب
5- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -86-8200-964-978 انتخاب
6- مطالعاتی در نظام بین‌المللی مالیات
نويسنده:سعید عباسی - خرسندی - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 240000 ریال - 6 -873-114-600-978 انتخاب
7- قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
نويسنده:عزیز عالی‌ور - سازمان‌ حسابرسی‌ مرکز تحقیقات ‌تخصصی‌ حسابداری ‌و حسابرسی - 90 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 500 نسخه - 12000 ریال - 9 -30-6285-964 انتخاب
8- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 4 -08-8200-964 انتخاب
9- قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
مترجم:عزیز عالی‌ور - سازمان‌ حسابرسی‌ مرکز تحقیقات ‌تخصصی‌ حسابداری ‌و حسابرسی - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1