لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2172)
چاپ مجدد (1465)
تالیف (2364)
ترجمه (1273)
تهران (2938)
شهرستان (699)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (364)

تعداد یافت شده (3637) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:رابرت لاربر ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - یاسمن - دیویی: 658.0019 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
2- مدیریت عمومی
نويسنده:علی علاقه‌بند - نشر روان - دیویی: 658.4 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 2 -8-90338-964 انتخاب
3- مدیریت عمومی
نويسنده:علی علاقه‌بند ؛ ويراستار:قاسم شمس - نشر روان - دیویی: 658.4 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 5 -2-90388-964 انتخاب
4- مدیریت عمومی
نويسنده:سیدمهدی الوانی - نشر نی - دیویی: 658.4 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 5500 نسخه - 7500 ریال - 2 -042-312-964 انتخاب
5- مدیریت عمومی
نويسنده:سیدمهدی الوانی - نشر نی - دیویی: 658.4 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1376 - 5500 نسخه - 8000 ریال - 2 -042-312-964 انتخاب
6- مهارتهای لازم برای موفقیت در مدیریت
نويسنده:مارسی گیبسون ؛ مترجم:امیر رشیدی‌نیک - مرکز آموزش مدیریت دولتی - دیویی: 658 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 4 -06-6517-964 انتخاب
7- تدبیر و کاردانی در مدیریت: 77 گام عملی
نويسنده:دیوید فریمانتل ؛ مترجم:عزیز کیاوند ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 658 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -014-442-964 انتخاب
8- سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی
نويسنده:علی‌محمد اقتداری - مولوی - دیویی: 658.3 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1376 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 4 -01-6161-964 انتخاب
9- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - پژوهش - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 10000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
10- 525 راه برای مدیریت بهتر
نويسنده:ران‌کلمن گلیزبری - جامعه نو - دیویی: 658 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -0-90474-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 364