لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (0)
تالیف (29)
ترجمه (6)
تهران (17)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار کلاس درس
نويسنده:جهانبخش کیانی - شاپورخواست - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -328-260-600-978 انتخاب
2- اصول و روش‌های تدریس
نويسنده:سیدحشمت‌الله مرتضوی‌زاده - آییژ - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -625-970-964-978 انتخاب
3- تمرین معلمی (کارورزی)
نويسنده:علی کرمی ؛ نويسنده:معصومه زائری - علی کرمی،معصومه زائری - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 7 -1770-00-622-978 انتخاب
4- افزایش تاب‌آوری در کلاس درس: راهنمای رشد مهارت‌های شناختی و هیجانی دانش‌آموزان
نويسنده:کارمل کفای ؛ مترجم:عباس ابوالقاسمی ؛ مترجم:حسن صادقی - به‌اندیشان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -34-5677-600-978 انتخاب
5- مدیریت کلاسی
نويسنده:رضا بابالویان ؛ نويسنده:فرشید آقازاده ؛ نويسنده:بهداد بیگ‌زاده - پژوهش‌های دانشگاه - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -43-8038-600-978 انتخاب
6- کلاس‌داری برتر
نويسنده:سعید خیراندیش - رزا - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -19-6356-622-978 انتخاب
7- 8 گام مدیریت موفق کلاس درس: راهنمای معلمان در برخورد با دانش‌آموزان دشوار
نويسنده:جورج‌م. کاپالکا ؛ مترجم:نادر آزادصفت - آوای نور - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 230000 ریال - 1 -391-309-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی درسی کلاس‌های چندپایه (راهنمای عملی ویژه‌ی دانشجو معلمان و معلمان)
نويسنده:مهناز حیدری‌نیا - آکادمیک - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -61-8423-600-978 انتخاب
9- کلاس جذاب: انگیزش و جذابیت در کلاس و محیط‌های آموزشی
نويسنده:حمیدرضا رحیمی ؛ نويسنده:مهرداد کاظمی - سلسله مهر - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -77-5260-600-978 انتخاب
10- شیوه تدریس موثر در کلاس‌های چند پایه نظام آموزشی 3-3-6
نويسنده:علی قوجالی ؛ نويسنده:ناصر ابراهیمی ؛ نويسنده:صیاد عبدالهی‌اصل - یاران،آذربایجان - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -233-234-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4