لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عمود 1400
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 915.67042 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -4-95924-600-978 انتخاب
2- عمود 1400
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 915.67042 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -4-95924-600-978 انتخاب
3- عمود 1400
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 915.67042 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -4-95924-600-978 انتخاب
4- عمود 1400
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ ويراستار:سجاد محمدی - احیاء - دیویی: 915.67042 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -4-95924-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1