لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (84)
تالیف (100)
ترجمه (7)
تهران (84)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (73)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستاره درخشان
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 5 -01-6547-600-978 انتخاب
2- رنگین کمان هفت رنگ
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 30000 ریال - 7 -10-6547-600-978 انتخاب
3- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
4- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
5- شیطان در قرآن، احادیث و اخبار با ترجمه منظوم
شاعر:احمد سلمانی ؛ گرافيست:رویا قربانی - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.05162 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 9 -29-8895-600-978 انتخاب
6- خورشید نورطلایی
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه،براق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 50000 ریال - 9 -03-6547-600-978 انتخاب
7- ابرهای پنبه‌پنبه
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 1 -09-6547-600-978 انتخاب
8- آسمان بی‌انتها
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 3 -05-6547-600-978 انتخاب
9- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 120 ریال - انتخاب
10- ماه قشنگ و تابان
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه،براق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 50000 ریال - 7 -07-6547-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11