لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (74)
تالیف (90)
ترجمه (7)
تهران (81)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (63)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسمان بی‌انتها
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -05-6547-600-978 انتخاب
2- خورشید نورطلایی
شاعر:ثریا کریمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 9 -03-6547-600-978 انتخاب
3- بارون ریزه‌ ریزه
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 2 -02-6547-600-978 انتخاب
4- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه،براق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
5- ترجمه تصویری و تفسیری آهنگین و پیوسته سوره طه مخزن رازها و الطاف خداوندی
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.153 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1500 نسخه - 1 -410-430-964 انتخاب
6- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
7- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
8- برفهای دونه‌دونه
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -08-6547-600-978 انتخاب
9- برفهای دونه‌دونه
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -08-6547-600-978 انتخاب
10- دریای پاک و آبی
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه،براق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 6 -04-6547-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10