لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (84)
تالیف (100)
ترجمه (7)
تهران (84)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (73)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دریای پاک و آبی
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 30000 ریال - 6 -04-6547-600-978 انتخاب
2- رنگین کمان هفت رنگ
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 7 -10-6547-600-978 انتخاب
3- آسمان بی‌انتها
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 30000 ریال - 3 -05-6547-600-978 انتخاب
4- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
5- قرآن در ادب فارسی: ترجمه تصویری و تفسیری آهنگین سوره‌های حشر، تکویر، فجر، حاقه و نصر
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.15 - 92 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 9 -305-430-964 انتخاب
6- آسمان بی‌انتها
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 3 -05-6547-600-978 انتخاب
7- جنگل سبز و زیبا
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - کمال اندیشه،براق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 75000 ریال - 0 -06-6547-600-978 انتخاب
8- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 118 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 300 ریال - انتخاب
9- خورشید نورطلایی
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -03-6547-600-978 انتخاب
10- ابرهای پنبه‌پنبه
شاعر:ثریا کریمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - کمال اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 1 -09-6547-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11